Od července vyřídí dědictví už jen notáři

Praha - Čeští občané zřejmě zůstanou ušetřeni několikaměsíčních průtahů kvůli vyřizování dědictví. Od července o něm podle novely občanského soudního řádu rozhodují jen notáři. Potvrzení soudce, které je většinou formální, ale o to zdlouhavější, již potřeba není. K nabytému jmění může stačit jedna návštěva u notáře. "Je to dost podstatná změna, viditelný krok, služba pro dědice, kteří nemusí čekat na to, až - jako doteď - soud rozešle dědické usnesení," uvedl ověřovatel Jiří Svoboda.

Notáři budou od nynějška jakožto soudní komisaři provádět všechny úkony včetně právní moci rozhodnutí. I samotní soudci hovoří jednoznačně, vyřizování dědictví podle nich byla pouze administrativní zbytečnost, která justici zatěžovala. „Soudy figurovaly prakticky pouze formálně, podepisovaly rozhodnutí kompletně připravená notáři. Na těch rozhodnutích nebylo nic měněno,“ dodává viceprezident Soudcovské unie Jakub Mottl.

Podle ministryně spravedlnost Daniely Kovářové tak dojde k zefektivnění práce i k finančním úsporám. Několikaměsíční kolování spisu mezi notářem a soudem navíc dostávalo některé z dědiců do nepříjemných situací. „Například zemřel manžel, manželka měla peněžité prostředky na účtě manžela, ale neměla k tomu dispoziční právo. Co teď?“ uvedl Svoboda.

Prakticky ze dne na den bude moci pozůstalý zdědit i dům nebo pozemek. Přepsat jméno nového vlastníka na katastru by mělo být rychlejší díky elektronickému formuláři na webu. K soudu se dědictví dostane jen tehdy, když se proti rozhodnutí notáře někdo nespokojený odvolá.