Poslanci navrhují snadnější vyvlastňování pozemků pod dálnicemi

Praha - Ve sněmovně už leží novela, která má usnadnit vyvlastňování pozemků. Návrh má urychlit hlavně výstavbu dálnic a dalších důležitých dopravních staveb. Pokud by novela prošla, změnilo by se třeba, že podání žaloby proti vyvlastnění už nebude mít odkladný účinek. O odkladu by měl rozhodnout soud, a to v případě, kdy nebude v rozporu s veřejným zájmem. Novelu předložili Miloslav Vlček, Petr Rafaj (oba ČSSD), Oldřich Vojíř a František Sivera (oba ODS).

Jejich návrh souvisí s podobným zákonem, který má usnadnit výstavbu rychlostní komunikace R35, o něm budou poslanci jednat už ve třetím čtení. Zákon prohlašuje R35 za stavbu veřejného zájmu, díky čemuž se budou moci pozemky vyvlastňovat. Zmíněná novela pak chce za stavby veřejného zájmu prohlásit skoro všechny dálnice a rychlostní komunikace.

„My jsme stáli před dilematem, jestli dát komplexní pozměňovací návrh, který by tu R35 změnil jakoby na všechny liniové stavby, ale pak jsme došli k závěru, že by to byl v podstatě jiný zákon a že by s tím byl problém,“ uvedl předseda sněmovny a jeden z autorů Miloslav Vlček (ČSSD). Návrh předkládají sněmovně tak, aby ho mohla schválit již v prvním čtení. To by se mohlo odehrát na jediné řádné schůzi před volbami, naplánované na začátek září. Zda bude mít návrh podporu obou nejsilnějších politických stran, zatím není jisté.

Sněmovna už jednou vyvlastňování schválila   

Nově by mělo být možné vyvlastnit například pozemek, který je pronajatý, což podle předkladatelů dosavadní úprava neřeší. Nájemní právo k bytu by ale vyvlastněním zaniknout nemělo. Novela se zabývá i situací, kdy je vyvlastňovaná nemovitost ve spoluvlastnictví více lidí současně. V takovém případě by neměli mít spoluvlastníci předkupní právo na nemovitost. Předloha řeší i problém, kdy není možné vyrozumět vlastníka pozemku o chystaném vyvlastnění a navrhnout mu dohodu, protože adresa, která je uvedená v katastru nemovitostí, už neplatí a zásilky se vracejí jako nedoručitelné. Platit by mělo, že návrh se pošle buď na adresu uvedenou v katastru, nebo na jinou, kterou vlastník výslovně uvede. Předkladatelé argumentují tím, že je povinností vlastníka, aby měl údaje o svém bydlišti v katastru v pořádku.


Poslanci v současném volebním období, které skončí předčasně letošními říjnovými volbami, už o vyvlastnění hlasovali. Loni v březnu schválili novelu zákona o vodách, která umožňuje vyvlastnění pozemku pro stavbu poldrů, kam by se při povodních rozlévala voda. Tehdejší ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS) ale ujišťoval, že jde až o krajní možnost. O dalším vyvlastňovacím návrhu už sněmovna nejednala. Ten předložila v říjnu 2007 skupina převážně jihočeských poslanců ODS a ČSSD, které spojoval zájem o výstavbu dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic. I tento návrh počítal s tím, že žaloba nebude mít odkladný účinek. Předkladatelé ho ale stáhli z projednávání s tím, že by takovýto návrh měla vypracovat vláda. Takový návrh ale zatím do sněmovny nedorazil.