Pacienti mohou hlásit vedlejší účinky léků pomocí internetu

Praha - Státní ústav pro kontrolu léčiv začíná prověřovat vedlejší účinky léků, které oznámí sami pacienti. Nežádoucí následek, před kterým nevarují příbalové letáky, je teď možné nahlásit přes internet. Dosud si mohli pacienti stěžovat jen prostřednictvím lékaře nebo zdravotníka. "Pacient má možnost přes informační portál pro veřejnost hlásit přímo svůj zážitek s lékem," vysvětluje ředitel ústavu Martin Beneš.

Ústav každé hlášení vyhodnotí a vloží do české, evropské i světové databáze. Tuto službu přivítal prezident svazu pacientů Luboš Olejár: „Alespoň se dozvíme, co je s tím hlášením dál. Měli jsme pár případů z minulosti, kdy člověk něco nahlásil u doktora a pak už se nedozvěděl, jak to dopadlo.“ Naopak prezident České lékařské komory Milan Kubek je k projektu skeptický, nežádoucí účinky stejně musí zkontrolovat lékař, který také rozhodne, zda předepsané léky změní.

SÚKL zajímají hlavně příznaky nepopsané v příbalových letácích. Experti tak mohou objevit třeba dosud neznámé vzájemné působení více léků. Nahlásit nežádoucí účinky léků prostřednictvím internetu zatím mohli pacineti pouze ve třech evropských zemích. Česko se svým projektem připojilo k Nizozemsku, Švédsku a Velké Británii. 

Video Reportáž Jana Šenkýře a Markéty Hýlové
video

Reportáž Jana Šenkýře a Markéty Hýlové

Ústav se zaměřil i na boj proti padělkům

Toto ale byla jen jedna z oblastí, na kterou se ústav během českého předsednictví zaměřil. Druhou klíčovou oblastí je boj proti pronikání nelegálních přípravků a padělků léčiv na evropský trh. Ty totiž mohou ohrozit zdraví a život, boj proti nim tedy podle mluvčí výrazně zlepšuje kvalitu služeb pro pacienty. Jde zejména o návrhy na zavedení dokonalejších ochranných prvků a inspekcí u výrobců léčiv ve třetích zemích.   

Třetí oblast se týká informací pro pacienty. Legislativní návrh Evropské komise zpřesňuje pravidla pro šíření informací o léčivých přípravcích. „Jen informovaný pacient může spolurozhodovat o svém zdraví, léčení a předcházení nemocem,“ podotkla mluvčí. Návrhy budou zřejmě ještě podrobeny odborné diskusi.