Povodní zasažené obce dostanou až 4 miliardy z dluhopisů

Vodňany - Ministerský předseda úřednické vlády Jan Fischer navštívil dnes povodněmi postižené lokality v jižních Čechách. Společně s dalšími ministry kabinetu a jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou hovořil se starosty obcí nejvýrazněji dotčených letošními rozvodněnými toky. Starostům vadí údajně neudržované toky i stav krajiny. Chtějí se více zaměřit na prevenci povodní, které podle nich mohou přijít kdykoli znovu. Ministr financí Eduard Janota přislíbil prodej dluhopisů, z kterého by získal na obnovu měst a obcí okolo tří až čtyř miliard. Peníze na obnovu postižených oblastí by podle premiéra měly dorazit zhruba do měsíce.

Fischer odůvodnil přítomnost ministra financí Eduarda Janoty a ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky tím, že po období záchrany již nadchází fáze obnovy postižených lokalit. Hejtman Zimola dodal, že od zítřejší půlnoci končí v jím spravovaném regionu stav povodňového nebezpečí. Vyčíslení škod ve 160 zasažených městech a obcích hodlá hejtman předložit během příštího týdne, starostové totiž začnou závazně hlásit škody právě až od skončení stavu nebezpečí. Zimola škody velmi hrubě odhadl v řádech stamilionů, zničená je obecní infrastruktura nebo třeba čističky odpadních vod.

Ministr financí počítá pro obnovu se dvěma finančními zdroji: Desítky milionů korun určené na záchranné práce by v tuto chvíli už měly být k dispozici zasaženým regionům, zhruba miliardu vláda získá z nevyčerpaných peněz určených na obnovu po povodních v roce 2006. Rovněž přebytky z ministerstev zemědělství a pro místní rozvoj z loňského roku pomohou na likvidaci škod po povodních. Janota rovněž upustil od záměru vydat speciální povodňové dluhopisy. Přístoupí však k prodeji běžných korunových dluhopisů Evropské investiční bance, z čehož odhaduje získat na obnovu po povodních zhruba 3 až 4 miliardy.

Video Reportáž Petra Šuleře
video

Reportáž Petra Šuleře

Starostka Volyně Lenka Nestřebová soudí, že se dalo škodám předejít vyčištěním koryta řeky Volyňky. Ležela tam ale prý půlmetrová vrstva bahna. „Ve špatném stavu jsou také například Dubský, Budyňský a Bílský potok, obce kolem nich jsou postiženy při sebemenší bouři,“ řekl na setkání s premiérem vodňanský starosta Václav Heřman. Zdůraznil, že chyby se dělají i v hospodaření na polích, kde se pěstuje hlavně řepka či kukuřice, a krajina není schopna zadržet žádnou vodu.

Podle prachatického starosty Jana Bauera obce i podnikatelé volají také po poradenství. „Jenom se vynakládají peníze na odstraňování škod, přitom se to může stát za pár dní znovu,“ zdůraznil Bauer. Chybou také je povolování staveb v záplavových zónách. „Není možné si myslet, že města můžou nebo jsou povinny v podstatě chránit majetek fyzických osob, to by byla falešná iluze,“ řekl Jaromír Hlaváč, starosta Protivína, kde povodeň zaplavila 40 domů.