Prezident Klaus udělil 15 milostí

Praha - Prezident Václav Klaus dnes udělil milost 15 lidem, z toho čtyřem cizincům, kterým jinak hrozilo vyhoštění. Pětiměsíční podmíněný trest prominul například bývalému policistovi Radanu Kolářovi, který svou nedbalostí způsobil, že se neoprávněné osoby dostaly k materiálům s osobními údaji. Klaus Kolářovi prominul i zbytek trestu zákazu výkonu služebního poměru u Policie ČR, zákaz výkonu pracovního poměru u obecní a městské policie a zahladil odsouzení. Prezident vzal v úvahu, že Kolář byl v práci údajně vždy kladně hodnocen a v minulosti nebyl trestán.

Zbytek trestu uloženého za uvedení nepravdivých údajů při sjednávání úvěrové smlouvy prominul Klaus i Petře Koncové. Přihlédl k tomu, že žena se trestného činu dopustila v tíživé životní situaci, způsobenou škodu splácí, pečuje o dvě nezletilé děti a v minulosti nebyla trestána.

Zdeňku Novosadovi prezident prominul zbytek trestu, který mu byl uložen za pomoc při podvodu. Přihlédl k tomu, že odsouzený část trestu vykonal, peněžitý trest uhradil a v minulosti nebyl trestán. Milost udělil se stanovením 4leté podmínky.

Radce Tacinové Klaus prominul zbytek trestů odnětí svobody, které jí byly uloženy za výrobu pervitinu a křivou výpověď u soudu. Prezident vzal v úvahu, že část trestu vykonala, už dva roky úspěšně abstinuje a řádně pečuje o svého ročního syna. Milost byla udělena také se stanovením 4leté podmínky.