Klaus podepsal dohodu o přistoupení k trestnímu soudu

Praha - Prezident Václav Klaus dnes podepsal dohodu o přistoupení Česka k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC). Parlament uznal mezinárodní tribunál po několikaletém váhání loni v říjnu, kdy ho schválila Poslanecká sněmovna. Senát tak učinil o tři měsíce dříve. Českou republiku za průtahy v ratifikaci v lednu kritizovalo parlamentní shromáždění Rady Evropy.

Se schvalováním smlouvy parlament otálel kvůli pochybnostem, zda je dokument v souladu s českým ústavním pořádkem. Česko bylo posledním státem Evropské unie, který dohodu neměl schválenu, byť ji jeho zástupci podepsali už v dubnu 1999. Soud zatím neuznaly Rusko, Čína nebo USA, což jsou tři z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN.

Klause k ratifikaci ICC vyzvala v únoru Strana zelených. Uvedla, že prezident svým otálením poškozuje prestiž země v době českého předsednictví v EU. Klaus se tehdy ohradil. Smlouvu prý nepodepsal kvůli vážným právním nesrovnalostem. Požádal bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga o vysvětlení k dohodě.

Dohoda o přistoupení Česka k Mezinárodnímu trestnímu soudu není jedinou smlouvou, s jejímž podpisem Klaus váhal. Prezident zatím nepodepsal Lisabonskou smlouvu, která reformuje činnost rozšířené EU, nebo Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností. Současně stále nejmenoval soudcem čekatele Petra Langra, o jehož jmenování měl podle Nejvyššího správního soudu (NSS) z loňska bez otálení rozhodnout.

Úkolem Mezinárodního trestního soudu je stíhat nejzávažnější zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a genocidy. Je první nezávislou a stálou justiční institucí, která může soudit fyzické osoby obviněné z těchto kriminálních činů. Vznikl v roce 1998 v Římě pro případy, kdy daná země tyto zločince nechce nebo není s to stíhat. Fungovat začal počátkem roku 2003.