Obavy z Nového Jičína: Přijdeme kvůli povodním o železnici?

Nový Jičín - Nový Jičín se obává toho, že po červnových záplavách už nebude znovu uvedena do provozu železniční trať mezi Novým Jičínem a Hostašovicemi. Podle starosty Ivana Týleho přitom jde o významné spojení na jižní Moravu a dále pak na Slovensko. V trati navíc vidí možnost strategického dopravního prvku pro přepravu zboží a materiálu pro průmyslové podniky. Podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavla Hally hlavní slovo při případném rušení trati budou mít krajští zastupitelé. Trať mezi Novým Jičínem a Hostašovicemi je po červnových záplavách na Novojičínsku prakticky zničena, náklady na její obnovu se podle Hally odhadují na 90 až 100 milionů korun.

Od 90. let byla doprava na trati navíc utlumena. „Denní přeprava se pohybuje někde okolo 200 osob za 24 hodin, samozřejmě ta vytíženost je poměrně malá a slouží především pro víkendové účely,“ uvedl Týle.

Správa železnic Nový Jičín uklidňuje: „Pokud se prokáže obecná shoda představitelů jednotlivých samospráv v dotčeném regionu a Moravskoslezského kraje, že chtějí osobní železniční dopravu na trati mezi Novým Jičínem a Hostašovicemi zachovat, pak nebudeme orgánem, který by o její zrušení usiloval,“ řekl Halla.

Rovněž hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas už dříve prohlásil, že kraj bude respektovat stanoviska obcí k zachování či zrušení trati a bude vystupovat v souladu s jejich požadavky.

Oficiální jednání kraje s jednotlivými samosprávami, které musejí vydat stanoviska schválená zastupitelstvy, může podle něho trvat až půl roku. „Pokud by došly k závěru, že dopravu na trati obnovit nechtějí, SŽDC by o její zrušení žádala drážní úřad. Zrušení trati je obecně složitý legislativní proces, který vychází ze zákona o drahách a obvykle trvá rok,“ dodal mluvčí.