Vláda posvětila nový systém péče o ohrožené děti

Praha - Vláda dnes schválila Národní akční plán transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 - 2011. Plán, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí ještě za vedení ministra Petra Nečase (ODS), má snížit počet dětí v ústavech. ČR patří mezi země s nejvyšším počtem dětí v ústavní péči v zemích EU.

Nový systém péče o ohrožené děti

  • dává přednost rodinnému prostředí před ústavní péčí
  • pěstounská péče se má rozšířit a profesionalizovat
  • počítá se s prevencí, aby rizikovým rodinám nebyly děti odebírány
  • situace ohrožených dětí v problematických rodinách se bude řešit individuálním plánem
  • sociální pracovník nebude úředník, ale terénní pracovník; bude jich více
Video Reportáž Markéty Hýlové
video

Reportáž Markéty Hýlové

První návrh na sjednocení roztříštěné politiky péče o děti schválila vláda letos v lednu, ministerstvo práce a sociálních věcí pak vypracovalo ucelený národní akční plán transformace. Návrh vznikal ve spolupráci s několika dalšími ministerstvy, zástupci krajů a obcí, přípravných prací se účastnili také odborníci.

Přeměna nicméně nenastane ze dne na den. Nejdřív se vypracuje analýza stávajícího systému, poté se vytvoří standardy kvality péče o ohrožené děti a společný vzdělávací základ pracovníků v systému péče. Opatření jsou plánována do roku 2011.

Už teď ale ústavy vymýšlejí projekty, které mají navodit rodinnou atmosféru. Například Dětský domov v Karlových Varech se stěhuje do nových řadových domků v okrajové čtvrti Tašovice. Děti se tak mají přiblížit normálnímu životu - budou žít v menších skupinkách a poznají všechny problémy, které s klasickým „bydlením“ souvisí.