Rada pro romské záležitosti: Azylantům jde o pocit bezpečí

Praha - Kanada po dvou letech obnovila vízovou povinnost pro občany České republiky, údajně kvůli znepokojivému nárůstu romských žadatelů o azyl z České republiky. Podle romského sdružení Dženo se přitom právě v těchto týdnech vrací z Kanady desítky Romů. Kanada si jednoduše vybrala jednodušší cestu zavedení víz místo možnosti spolupracovat s českou vládou na otázkách integrace minorit a podělit se o své zkušenosti, jak uvádí vedoucí Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity Gabriela Hrabaňová. Podle ní však česká vláda nemohla dnešnímu znovuzavedení víz zabránit, neboť česká exekutiva se dlouhodobě a systematicky snaží o začlenění Romů. Vedle ekonomických důvodů je podle Hrabaňové nejdůležitějším hlediskem pocit bezpečí romských rodin, které se snaží vyvarovat konfrontaci s českými projevy neonacismu.

Kanadská azylová politika, označovaná přízvisky jako „lákavá“, „štědrá“ nebo „atraktivní“, je inspirována usnesením Ženevských konvencí z roku 1951, které znamenaly příjem mezinárodních standardů pro humanitární právo se zaměřením na válečné zajatce. „Kanadský systém do jisté míry láká Romy do své země, uděluje jim azyly a Romové tam nacházejí mnohem lepší podmínky pro život než tady,“ uvádí Hrabaňová. Vedle negativních reakcí ze strany společnosti se rada vlády pro romskou problematiku stále častěji potýká s negativními přístupy úřadů. „Vyvinuli jsme a i nadále pracujeme na koncepci romské integrace, kterou bychom chtěli uplatnit plošně, ale starostové i zastupitelé z jednotlivých oblastí se často ve věci romských problémů rozhodují podle svého uvážení,“ popisuje Hrabaňová.

Změny ve vízové politice se zřejmě v dohledné době nedočkáme

„Bohužel, kanadský systém je pro jejich potřebu tak dokonalý, že ho měnit nebudou.“

Kanada i podle dnešních prohlášení v dohledné době zřejmě nehodlá na svém migračním systému nic měnit. „Kanada je na svůj vízový systém pyšná. Ještě s paní Stehlíkovou jsme navštívili Kanadu a setkali se s nejrůznějšími institucemi, které se zabývají tímto problémem. Kanadská strana sama uznává, že má velmi štědrý systém a sama vyhledává tyto pracovníky, kterými může zaplnit svůj trh práce. Bohužel, kanadský systém je pro jejich potřebu tak dokonalý, že ho měnit nebudou,“ popisuje vedoucí Kanceláře.

Dalším přičiněním v otázce integrace minoritních skupin je vznik tzv. Agentury pro sociální začleňování Romů. Ta byla ustanovena minulý rok a funguje ve dvanácti vytipovaných lokalitách ČR, prozatím v rámci pilotního projektu. S pomocí terénního působení v problémových zónách je jejím cílem nalezení společné strategie pro lokální začleňování Romů. „Z dlouhodobého hlediska by iniciativu měla převzít samotná města. Agentura není založena na čisté úřednické práci, neboť její pracovníci mají zkušenosti s lokální prací v těch daných lokalitách. Mají působit jako pomocná ruka,“ dodává Hrabaňová.

Pohovor u imigračního úředníka
Pohovor u imigračního úředníka