Průměrný Čech jel loni sedmnáctkrát vlakem

Praha – Ačkoli počet cestujících v českých vlacích ubývá, stále jich je relativně více než v řadě dalších evropských států. Podle statistiky Mezinárodní železniční unie (UIC), kterou zveřejnily České dráhy, připadalo v roce 2008 na každého Čecha sedmnáct jízd vlakem. Jedná se o nejvyšší číslo z nových členských zemí Evropské unie a v celoevropském kontextu o nadprůměrný počet jízd. Nejčastěji na starém kontinentu jezdí vlakem Švýcaři, kde připadá na jednoho obyvatele hned 50 cest za rok, a Němci, z nichž podle statistiky jel každý v uplynulém roce vlakem 23krát.

Z dalších nových států EU jsou vlaky relativně nejvytíženější v Maďarsku, kde loni připadlo jedenáct jízd na člověka za rok, na Slovensku s devíti cestami a ve Slovinsku s osmi. Nejméně láká železnice obyvatele zemí s nerozvinutou železniční infrastrukturou – v Řecku, Bulharsku, ale také ve Švédsku.

Navzdory poměrně vysokému zájmu o železnici čeští cestující vlaky opouštějí. Dopravci si zároveň stěžují na podfinancovanost systému a neucelenou vládní koncepci železniční dopravy. Již nyní je jisté, že v roce 2010 bude jezdit méně regionálních i dálkových vlaků než letos, aby měli objednatelé (kraje a ministerstvo dopravy) čím zaplatit zbylé spoje.