Kriminalita v Česku dlouhodobě stagnuje

Praha - Kriminalita v české společnosti dlouhodobě stagnuje, pouze se částečně mění její struktura, zaměření a podíl cizinců. Do budoucna však nelze vyloučit nárůst trestné činnosti v souvislosti s ekonomickou krizí a také v důsledku přijetí nového trestního zákoníku. Vyplývá to z výroční zprávy Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ), kterou v pondělí projedná vláda.

Loni mírně poklesl počet obviněných i obžalovaných lidí. Klesající tendenci má například počet stíhaných u nejzávažnějšího trestného činu - vraždy. Od roku 1989 rostl ze 115 až na 280 obviněných v roce 1999. Od té doby s určitými výkyvy klesá, přičemž loňský rok představuje se 177 stíhanými pátý nejpříznivější výsledek v celém dvacetiletém sledovaném období.

NSZ ale upozorňuje, že stagnaci kriminality možná pozmění nový trestní zákoník, který bude účinný od 1. ledna - zavádí totiž některé nové skutkové podstaty trestných činů. Vliv by mohla mít i ekonomická krize, zvlášť na cizince, kteří nelegálně cestují za prací a často o ni přijdou.

Video Kriminalita v Česku stagnuje
video

Kriminalita v Česku stagnuje

Nové trendy: trestné činy proti ekonomickým zájmům EU, obchodování s lidmi 

Trestná činnost cizinců v ČR

1. Slováci (2 794 pachatelů)
2. Ukrajinci (1 341)
3. Vietnamci (741)

Zpráva NSZ také upozorňuje na některé nové trendy v kriminalitě. Například ve skupině závažných hospodářských trestných činů prý ustupují typické bankovní podvody, které souvisely ještě s obdobím privatizace, a naopak převažují trestné činy namířené proti ekonomickým zájmům Evropské unie. Novinkou je prý také častější páchání trestného činu obchodování s lidmi, a to zejména v souvislosti s prostitucí či nucenými pracemi - pachatelé do Česka přivážejí dělníky ze zahraničí, kterým slíbí zajištění práce, poté je k ní nutí a vykořisťují je. V oblasti drogové trestné činnosti se pak množí případy ilegálních pěstíren drog, především konopí. To je doménou hlavně Vietnamců.