Litvínov si došlápl na neplatiče nezákonně, tvrdí úřad ombudsmana

Brno - Litvínovská radnice udělala při výplatě dávek prostřednictvím poukázek řadu chyb, plošné nahrazení dávek poukázkami bylo navíc nezákonné. Uvedla to zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová. Zákon podle ní tento způsob výplaty připouští, ale pouze na základě individuálního posouzení u každého z nezaměstnaných. Litvínov prý chyby napravil až po opakované výzvě.

Starosta města Daniel Volák (ODS) přitom v pondělí oznámil, že Seitlová v dopise uznala zákonnost postupu radnice. „Zástupkyně ombudsmana nám poslala dopis, v němž uznává, že jsme v případě stravenek nepostupovali plošně, ale individuálně. Takže postup radnice je podle ní v souladu se zákonem a metodickým postupem ministerstva práce a sociálních věcí. Nedostatky nezjistila ani kontrola ústeckého krajského úřadu. Paní Seitlová také z vlastní iniciativy ukončila prověřování našeho postupu,“ uvedl starosta Volák.

Toto vyjádření ale dnes úřad ombudsmana důrazně popřel: „Vyjádření starosty Litvínova Voláka, která média uváděla, jsou zcela pozměněná a nezakládají se na pravdě.“ Seitlová kauzu uzavřela až poté, co Litvínov vytýkané chyby napravil. Z toho ale prý nelze vyvozovat, že postup města byl od počátku v souladu se zákonem.

Cílem zavedení výplat části dávek formou stravenek byla podle starosty eliminace zneužívání příspěvků. „Na začátku projektu měl odbor sociálních věcí 1 518 klientů, z toho 1 347 obyvatel pobíralo dávky kombinovanou formou, tedy peníze i stravenky. Do konce letošního ledna klesl počet klientů o 312. Za tu dobu jsme ušetřili státu 5,5 milionu korun, tedy 503 000 korun měsíčně,“ dodal Volák.

Litvínov se ale brání, podle místostarosty Martina Kliky (ČSSD) nikdy město sociální dávky formou poukázek nevyplácelo plošně. „Vždy jsme přistupovali ke všem klientům odboru sociálních věcí individuálně. Zástupkyně veřejného ochránce práv nám vytkla v několika málo případech nepřesnosti v dokumentaci u konkrétních klientů odboru sociálních věcí, což jsme napravili a dokumentace doplnili“. Vedení města trvá na tom, že vyplácení části dávek ve formě poukázek nebylo v rozporu se zákonem a nadále v něm bude pokračovat.

Jednání o sídlišti Janov skončilo kompromisem

Další spor se v Litvínově rozhořel kvůli problematickému panelovému sídlišti Janov. Vedení města se totiž nepohodlo s představiteli vládní agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Agentura nesouhlasí se zněním strategického dokumentu schváleným litvínovskými radními, který je podle usnesení vlády podmínkou pro začlenění janovského sídliště mezi vyloučené lokality. Problém dnes přijel do Litvínova řešit ministr pro menšiny a lidská práva Michael Kocáb.    

„Jednání o zařazení Janova mezi vyloučené lokality budou pokračovat, obě strany se dohodly na kompromisu,“ informovala o výsledku setkání mluvčí města Eva Maříková. Dohodu o kompromisu potvrdila i Kocábova mluvčí Lejla Abbasová. „Po dnešní schůzce je jasné, že vedení města i agentura se chtějí na znění memoranda dohodnout. Konečnou podobu dokumentu by se mělo podařit vyjednat do dvou až tří měsíců,“ uvedla.    


Zásadním sporným bodem byl podle starosty Daniela Voláka (ODS) požadavek agentury doplnit ke třem pilířům strategického dokumentu zahrnujícím sociální práci, zaměstnanost a vzdělávání obyvatel a bezpečnost, samostatný čtvrtý pilíř týkající se problematiky bydlení. „Jsme ochotni přistoupit na zařazení čtvrtého pilíře. Musí ale obsahovat pro nás splnitelné reálné cíle, na kterých se ještě s agenturou během dalších jednání chceme domluvit,“ doplnil starosta.