ÚS zkoumá spornou část zákona o přístupu k informacím

Brno - Ústavní soud (ÚS) bude projednávat návrh na změnu zákona o svobodném přístupu k informacím. Úřady totiž podle části tohoto zákona nemusí poskytnout informace o rozhodovací činnosti soudů, tedy až na pravomocné rozsudky. To je podle bývalého náměstka ministra spravedlnosti Františka Korbela v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Ta říká, že státní orgány jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Právě Korbel podal ÚS stížnost a návrh na změnu jedné pasáže v zákoně.

Korbel se v roce 2006 obrátil na ministerstvo financí a požadoval kopie všech rozsudků ve věci žalob státu proti lidem, kteří odkoupili majetek zaniklého Fondu dětí a mládeže. Ministerstvo odmítlo rozsudky vydat s vysvětlením, že ještě nejsou pravomocné. Korbel proto podal správní žalobu, kterou ovšem zamítl Městský soud v Praze. Jeho názor poté potvrdil i Nejvyšší správní soud.

Podle ústavní stížnosti porušilo ministerstvo financí Korbelovo právo na informace. Listina základních práv a svobod říká, že státní orgány „jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti“. Ministerstvo mělo podle stížnosti rozsudky vydat tím spíše, že šlo o informace, jež se týkaly soudního sporu o majetek státu. Ústavní stížností se Korbel domáhá zrušení rozsudku Nejvyššího správního soudu. Také navrhuje, aby Ústavní soud zrušil jedno sporné slovo v zákoně o svobodném přístupu k informacím.    

V kauze Fondu dětí a mládeže podali státní zástupci letos v dubnu u Obvodního soudu pro Prahu 1 obžalobu na likvidátora fondu Pavla Žáka. Žalobci jej viní z porušování povinnosti při správě cizího majetku a zkreslování o stavu hospodaření a jmění. Hrozí mu až osmileté vězení. Podle dřívějších informací od policie likvidátor rozprodával soukromým firmám pod cenou desítky budov a pozemků, které spravoval Fond dětí a mládeže. Stát prý mohl přijít až o 215 milionů korun. Fond dětí a mládeže převzal po listopadu 1989 majetek Svazu socialistické mládeže.