Restauratéři si vyberou, zda se u nich bude kouřit

Praha - Majitelé restaurací si budou moci vybrat, jestli bude jejich zařízení kuřácké či nekuřácké. Podle novely protikuřáckého zákona, kterou dnes schválil Senát, bude muset být restaurace označena příslušnou nálepkou.  Novela je výsledkem dlouho hledaného kompromisu. Odpůrci kouření ji považují za málo účinnou, zastánci naopak za příliš omezující svobodu kuřáků. Novelu ještě musí podepsat prezident.

Novela také zpřesňuje definici veřejných míst, kde se nesmí kouřit, zpřísňuje sankce pro prodejce, kteří podají alkohol či tabák dětem, a nově vymezuje, co jsou kuřácké potřeby. Novela si dále klade za cíl zlepšit podmínky pro záchytné protialkoholní stanice, kterých se dnes nedostává.

Novela prošla velmi hladce, hlasovalo pro ni 52 z 53 přítomných senátorů. Už předtím totiž o ní panovala shoda.


Poslanec a autor novely Boris Šťastný (ODS) novelu obhajoval, i když její kompromisní znění nepovažuje za ideální. Byl by raději, kdyby se podařilo prosadit úplný zákaz kouření v restauracích a barech. Argumenty zastánců kouření, kteří mluví o svobodě kuřáků, považuje Šťastný za liché. Každý člověk podle něj sice má plné právo kouřit či nekouřit, nemá však právo narušovat a ohrožovat zdraví ostatních lidí.

Míst v Evropě, kde si mohou kuřáci volně zapálit, postupně ubývá. Mnohé státy přikračují k různým omezením. Nesmí se kouřit ve školách a úřadech či na letištích a nádražích. Zákaz kouření v restauracích platí například v Irsku, Francii či Itálii. Podle odbornice na odvykání kouření Evy Králíkové ve Francii a Itálii klesl po zákazu počet infarktů o 15 procent. Na případném zákazu kouření v restauracích by podle ní prodělali pouze výrobci cigaret. Tržby jim v takovém případě klesnou asi o osm až deset procent. Přestanou prý kouřit někteří kuřáci, pokud nepřestanou, kouření omezí. Králíková tvrdí, že téměř tři čtvrtiny kuřáků kouřit nechtějí, ale láká je to při pobytu v kuřáckém prostředí. Podle ní by úplný zákaz kouření ve veřejných prostorách ušetřil ročně v ČR půl miliardy korun, neboť by o 15 procent klesl počet infarktů.

Hlavní změny protikuřáckého zákona

 • Restauratér se rozhodne, jestli bude jeho provozovna zcela kuřácká, zcela nekuřácká nebo zda vyhradí oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky - zákazníky o tom bude muset informovat cedulkou u vchodu.
 • Přesnější definice míst, kde se nesmí kouřit: veřejně přístupné uzavřené prostory, státní orgány a samospráva, finanční instituce, vlaky, autobusy, tramvaje, kryté nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné dopravy.  
 • Správci domů pro seniory, domů s pečovatelskou službou a věznic budou muset zajistit pro své svěřence ochranu před pasivním kouřením.
 • Obce nově získají možnost zakázat kouření na dětských hřištích, sportovištích.
 • Zákon zpřísňuje zákaz prodeje tabákových výrobků, potřeb a alkoholu na všech akcích určených osobám mladším 18 let.
 • Doplňuje se definice tabákových potřeb: jde o dýmky, čilamy, dutinky, cigaretový papír.
 • Nově se definuje elektronická cigareta jako „výrobek napodobující funkci tabákového výrobku, jehož účelem je především vdechování nikotinových výparů bez nutnosti spalovat tabák“.
 • Nově se zakazuje zásilkový prodej tabákových výrobků a potřeb i alkoholu, pokud nelze ověřit věk kupujícího.
 • Zpřesňuje se regulace výroby, dovozu a prodeje výrobků napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků a alkoholu. 
 • Zpřísnění sankcí za porušení zákona (například prodej alkoholu a tabáku dítěti), a to ve výši od 50.000 do 500.000 korun, včetně možnosti až dvouletého zákazu činnosti.
 • Zlepšení podmínek pro záchytné protialkoholní stanice .