Studie navrhne možnosti zlepšení dopravy na severu Moravy

Ostrava – Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje s podporou hejtmanství chce připravit studii, která zmapuje současnou dopravní situaci v regionu. Výsledkem by měl být návrh na zlepšení dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje do roku 2020, hotov by měl být příští rok. Podle výsledků studie by mohly v příštím desetiletí projít optimalizací mnohé krajské dopravní uzly, podle generálního ředitele sdružení Miroslava Fabiana je problematický například svinovský dopravní uzel přímo v krajském městě.

„Typickou ukázkou nedořešeného přestupního terminálu je například nádraží Ostrava-Svinov, kdy přechod z vlaku na tramvaj představuje pro cestující velkou ztrátu času,“ uvedl Fabian. Z tramvajové zastávky Svinov, mosty není možné dostat se přímo k nádraží, je nutné nejprve zdlouhavě obcházet stanoviště autobusů.

Záměr vypracovat studii s názvem Perspektivní řešení dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje vyplynul ve čtvrtek při jednání zástupců sdružení, krajského úřadu, města Ostravy, ministerstva dopravy, železnice a dopravců.

„Studii region potřebuje, protože veřejná doprava je významným faktorem přepravy osob, a proto potřebuje neustále zkvalitňovat. Materiál nám nastíní potřeby a vize v souladu s moderními trendy,“ zdůraznil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Studie podle Fabiana zmapuje současnou dopravní situaci v regionu a vyhodnotí hlavní dopravní proudy v kraji s přesahem na jeho okolí. Materiál určí podstatné dopravní a přestupní uzly a styčná místa z pohledu železniční, silniční, městské a statické dopravy, včetně dopravy cyklistické.