Kolínská MHD projde v srpnu změnami

Kolín – Přečíslování linek, změna jízdních řádů, větší provázanost s železniční dopravou a zvýšení četnosti spojů městské hromadné dopravy mohou od 1. srpna očekávat lidé v Kolíně. Provozovatel MHD Veolia Transport Východní Čechy bude nadále vypravovat autobusy na sedmnáct linek oproti dosavadním deseti, z nich čtyři budou kmenové a čtyři budou jezdit o víkendech. Městskou hromadnou dopravu v Kolíně zajišťuje Veolia osmnácti autobusy. Letos najedou kolem 800 tisíc kilometrů.

Ze sedmnácti linek, které budou od srpna nově vytvořeny, budou vedle čtyř kmenových a čtyř víkendových dále tři posilové, dvě doplňkové, čtyři zaměstnanecké budou obsluhovat automobilku TPCA.

Kmenové linky budou jezdit celoročně v pracovních dnech a pravidelný interval jejich spojů bude 30 minut. Víkendové autobusy budou jezdit jednou za hodinu.

Posilové linky budou vypomáhat kmenovým linkám v době školního roku mezi pátou a osmou hodinou ráno a mezi jednou a pátou hodinou odpoledne. Budou mít třicetiminutové intervaly. V úseku souběžném s kmenovými linkami tak vznikne čtvrthodinový interval.

Doplňkové linky budou obsluhovat území mimo působnost kmenových linek a budou mít nepravidelný interval. Ten bude i na linkách zajišťujících obsluhu TPCA, protože se přizpůsobí začátku a konci pracovní doby v automobilce.