Novela, která má usnadnit vyvlastnění, půjde do sněmovny asi v září

Praha - Vláda dnes nevyslovila oficiálně souhlas ani nesouhlas s poslaneckou novelou zákona o vyvlastnění, která má zrychlit proces odnětí pozemků soukromníkům, především kvůli výstavbě silnic a dálnic. Na dnešním jednání kabinetu padaly návrhy pro přijetí i pro zamítnutí a diskuse se vedla i o tom, jestli není návrh v rozporu s ústavou nebo Listinou základních práv a svobod. S novelou přišli poslanci ODS a ČSSD, sněmovna o ní rozhodne zřejmě v září.

Novela má především zrušit automatický odkladný účinek soudní žaloby na akt vyvlastnění. Velká část sporů se vede o cenu pozemků, přičemž do definitivního verdiktu stát nemůže stavět. Dle novely by žaloba neměla automaticky odkladný účinek, nýbrž o odkladu by mohl rozhodnout soud.

Mělo by také být možné vyvlastnit například pozemek, který je pronajatý, což dosavadní úprava neřeší. Nájemní právo by ale vyvlastněním zaniknout nemělo. Novela se zabývá i situací, kdy je vyvlastňovaná nemovitost ve spoluvlastnictví více lidí současně. V takovém případě by neměli mít spoluvlastníci na nemovitost předkupní právo.

Předloha řeší i problém, kdy není možné vyrozumět vlastníka pozemku o chystaném vyvlastnění a navrhnout mu dohodu, protože adresa v katastru nemovitostí už neplatí a zásilky se vracejí jako nedoručitelné. Platit by mělo, že návrh se pošle na adresu uvedenou v katastru nebo na jinou, kterou vlastník výslovně uvede.