Místenky na papeže si mohou věřící objednávat ještě deset dnů

Praha - Ještě deset dnů zbývá věřícím, kteří si chtějí rezervovat místa na bohoslužbách s papežem Benediktem XVI. Objednávat si je mohou přes diecéze a farnosti nebo po internetu. Ti, kdo se chtějí papežovy bohoslužby zúčastnit, by se měli přihlásit do 7. srpna. Hlava katolické církve navštíví Česko ve dnech 26. až 28. září. "Obecně je možno říci, že objednání místenek je důležité pro získání místa v sektorech blíže papežskému pódiu, zatímco pozdější objednání místenek nasměruje poutníky spíše do vzdálenějších sektorů," uvedl Vít Zatloukal z České biskupské konference.

   

První mše se bude sloužit v neděli 27. září od deseti na letišti v Brně a druhá se uskuteční o den později od 9:45 u příležitosti Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. Lidé by si měli na bohoslužbu přivstat. Na obou místech budou areály otevřeny již od čtvrté hodiny ranní a od půl sedmé začne na pódiích přípravný program.

Věřící, kteří si do konce prvního srpnového týdne nestihnou objednat místenky, je získají pouze na vzdálenější místa. Informace budou podle Zatloukala zveřejněny na internetových stránkách věnovaných papežově návštěvě. Místenek je zatím připraveno dostatek na obě místa, do Brna i do Staré Boleslavi. Areály jsou vybrány tak, aby svou kapacitou byly schopny pojmout i větší množství poutníků, než je kvalifikovaný odhad.

Do Staré Boleslavi dorazí zhruba 30 tisíc lidí

Zatím se předpokládá, že do Staré Boleslavi dorazí zhruba 30 tisíc lidí. Do moravské metropole, jak tvrdí mluvčí Biskupství brněnského Martina Jandlová, by podle předběžných průzkumů mělo dorazit až 120 tisíc poutníků. „Ke konci školního roku jich bylo nahlášeno 50 tisíc,“ konstatovala.

Ať se lidé chtějí na mše dostavit pěšky, vlastním autem, či využít společné organizované dopravy, měli by si lístky podle Zatloukala objednávat přes své faráře. Pro místa, kde duchovní správa není, existují formuláře, které je možno stáhnout na webových stránkách k papežské návštěvě.

Místenky si lidé vyzvednou ve farnostech

„Duchovní správcové nebo jednotlivci zašlou formuláře na jednotlivá biskupství, odkud se shromáždí na ČBK. Zde budou objednávky sumarizovány včetně těch, které přicházejí na ČBK z Polska, Rakouska, Německa, Slovenska, ale i Irska nebo Spojených států,“ popsal Zatloukal. Požadované počty místenek se pak rozešlou přes jednotlivá biskupství do farností, kde si je lidé budou moci vyzvednout.

Mezi poutníky se bude brát ohled na handicapované, rodiny s malými dětmi, ministranty a mládež. V blízkosti papežského pódia, kde usednou církevní hodnostáři, státníci či politici, pak bude platit speciální režim. Zvláštní prostor budou mít i akreditovaní novináři.