Žáček na chatu ČT24: Nezodpovídáme za to, co se z archivů dostane ven

Praha - O archivech StB jako etickém, společenském i politickém problému hovořil na chatu ČT24 ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček. Zastal se spuštění pilotní části projektu elektronické badatelny a upozornil, že archivy samy nemohou zodpovídat za archivní informace, které se objevují v médiích v jakýchkoli kontextech.

„Archivní zákon je v České republice poměrně liberální v oblasti přístupu k archiváliím, a proto se k nim může v podstatě dostat každá osoba starší 18 let (po splnění formálních náležitostí, zejména podpisu badatelského listu). Není na archivářích zjišťovat, proč ten či onen badatel chce ten či onen materiál. Břemeno nakládání s ním ve veřejném prostoru nese konkrétní badatel, včetně novinářů. On se zodpovídá, zda najde a publikuje banality či něco podstatného. Archiváři ani nikdo jiný nemohou ovlivnit, co po sobě bezpečnostní složky komunistického režimu zanechaly. Pouze je řádně spravují a zpřístupňují,“ napsal Žáček.

Také se opřel do Stanislava Pence, který je podle něj navýsost politickou osobou: „Byl kandidát politického subjektu na post ministra vnitra. Dokážete se představit, co by se stalo, kdyby se jím stal? Kolik by mohlo být na webu např. evidencí ministerstva vnitra? Myslím, že jedním z cílů našich společných aktivit před rokem 1989 bylo dosažení svobody, demokracie a vybudování právního státu. Jemu tento pojem však již dnes nic neříká. Pouze bojuje proti establishmentu, a proto je ochoten vypouštět do veřejného prostoru i neověřené údaje k nezletilým osobám, cizím státním příslušníkům, etnicitám i polistopadovým bezpečnostním složkám.“

Všechny odpovědi Pavla Žáčka naleznete v rubrice chat.