Charita rozděluje peníze dalším rodinám postiženým povodněmi

Jeseník nad Odrou - Ostravsko-opavská charita rozděluje v obcích postiženými povodněmi peníze, které shromáždila od dárců, mimo jiné i prostřednictvím DMS. Velká voda způsobila škody přes 300 milionů korun, a tak jsou místní lidé vděční za každou korunu. Charita se věnuje pomoci postižených od prvních dnů přírodní pohromy a v průběhu měsíce chystá ještě další pomoc.

„V současnosti máme připraveno 1,3 milionu korun, které budou rozdány 85 domácnostem tady v Jeseníku nad Odrou, v Životicích, v Žilině u Nového Jičína, v Hodslavicích a Mořkově. Tato pomoc bezprostředně navazuje na naši pomoc ihned po povodních, kdy jsme rozdali zhruba 400 tisíc formou materiální pomoci,“ uvedl ředitel Diecézní charity Lukáš Curylo. Pomoc se týkala zejména dezinfekčních prostředků, hygienických potřeb, pitné vody a také nástrojů, které napomáhaly k odstranění škod.

„Rodiny reagují na naši pomoc pozitivně, velmi dojatě, i když ta částka se pohybuje mezi 10 až 20 tisíci, což je ve srovnání se škodami, které byly napáchány vodou, malá částka. Je to ale projev solidarity všech lidí a dárců, díky níž zde můžeme pomoc rozdávat,“ dodal Curylo.

Rodiny vybírala charita na základě seznamů, které jí poskytly obce. Následně byla provedena sociální šetření, kdy pracovníci charity zjišťovali skutečnou potřebu rodin. Podle Curyla plánuje charita v druhé polovině srpna rozdat vytipovaným rodinám dalších 500 tisíc korun.