Trestní zodpovědnost zůstane od 15 let, Klaus novelu podepsal

Praha - Děti budou i nadále trestně odpovědné od 15 let, stejná hranice zůstane zachována i pro legální sexuální styk. Prezident Václav Klaus totiž podepsal novelu trestního zákoníku, která zachovává současný stav a ruší pasáže kodexu, které snižovaly obě věkové hranice od příštího ledna na 14 let.

Sněmovna schválila návrh předložený komunistickými poslankyněmi v červnu. Senát novelu neschválil ani nezamítl, k přijetí těchto verdiktů chyběly vždy dva hlasy. A jelikož neschválila horní komora ani žádný z návrhů na úpravy novely, putovala v souladu s ústavou k prezidentovi jako přijatá po uplynutí měsíční lhůty, kterou Senát na projednání zákonů má. Klaus již při podpisu zákoníku, který začne být účinný od počátku roku 2010, označil snížení hranice za diskutabilní a za důsledek momentální nálady části sněmovny.

Snížení věkové hranice do kodexu vsunul poslanec Radim Chytka ve snaze umožnit účinnější postih dětských zločinců. Proti snižování se však vyslovila řada expertů, podle nichž měla kroku předcházet hlubší analýza. Někteří kritici poukazovali také na to, že by se tím otevřely širší možnosti pedofilům. Podle expertů se ale pedofilové orientují na mladší věkové skupiny.

K přijetí novely zřejmě přispělo i to, že má zavést nižší tresty za ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky, například kvůli předchozímu zavrženíhodnému jednání napadeného. Za ublížení na zdraví by měl v tomto případě hrozit útočníkovi maximálně rok vězení, zatímco bez omluvitelných pohnutek to podle kodexu má být až trojnásobně delší trest.

Novela má naopak až o tři roky zpřísnit tresty za útoky proti životu a zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti. Nový zákon upravuje i podmínky alternativního trestu domácího vězení a zvyšuje přestupky proti občanskému soužití na 5000 korun, v některých případech až na 20 tisíc.