Osud zúžení magistrály v Legerově ulici zůstává nejasný

Praha - Pokračování zúžení magistrály v pražské Legerově ulici je zatím nejasné. Zkušební půlroční uzavření jednoho jízdního pruhu skončí už na konci srpna. Podle Miroslava Rajcharta z magistrátního odboru dopravy bude magistrát jednat v úterý o obnovení provozu nebo zachování současného stavu. Magistrála v Legerově ulici se ze čtyř na tři pruhy zúžila v polovině března. Zatímco Praha 2, na jejímž území Legerova ulice leží, je se zúžením spokojená a požaduje jeho další zachování, sousední Praha 4 si stěžuje, že experiment zhoršil dopravní situaci na jejím území. Požadavek Prahy 4 na znovuotevření pruhu v Legerově ulici pokládá Praha 2 za zcela nemorální.

Obě městské části si zadaly zpracování odborných studií. Jejich výsledky si zástupci radnic vykládají různě. „Jim se nic moc nezlepšilo z hlediska emisí a hluku, naopak Praze 4 to ublížilo. Takže my budeme žádat magistrát, aby zúžení změnil na normální průjezd,“ uvedl starosta čtvrté městské části Pavel Horálek (ODS) s tím, že narostl počet aut na silnicích kolem magistrály.

Ze závěru dopravního průzkumu zpracovaného Dopravní fakultou ČVUT vyplývá, že dílčí zvýšení provozu jak na magistrále, tak v paralelních směrech mohlo být způsobeno výrazným dopravním omezením při stavbě městského okruhu v Praze 6 a 7 a nástupem jarního období.

Průzkum dále uvádí, že hlavním faktorem průjezdnosti magistrály je křižovatka ulic Legerova a Rumunská. Její kapacita ale nebyla zúžením na tři pruhy nijak omezena, když čtvrtý pruh před ní zůstal v dostatečné délce zachován. Z toho vyplývá, že uzavření několika desítek metrů v Legerově ulici bylo z celoměstského hlediska zcela zanedbatelné.

„Životní prostředí v Legerově ulici se markantně zlepšilo“

Podle zástupce starostky Prahy 2 Jiřího Palusky (ODS) opatření nemá na Prahu 4 zásadní dopad a podle měření radnice se životní prostředí v Legerově ulici výrazně zkvalitnilo. „Připouštíme, že to není pouze výsledek zúžení, mohou za to třeba i povětrnostní podmínky. Ale to zlepšení je markantní,“ řekl Paluska.

Druhá městská část chce opatření zachovat. Uzavřený pruh plánuje využít ke zlepšení místní situace, sloužit by mohl například pro zásobování.

Legerovu ulici zúžila Technická správa komunikací na žádost Prahy 2 v úseku od Nuselského mostu ke křižovatce s ulicí Rumunskou. Zatímco si druhá městská část od tohoto kroku slibovala zlepšení životního prostředí v ulici, Praha 4 se od počátku obávala, že zúžení prodlouží kolony aut až na její území.