Generálka na státní maturity v říjnu nebude

Praha - Státní maturita nanečisto v řijnu nebude, ve hře jsou teď dva nové termíny. Pokud poslanci novou maturitu odloží o rok, posune ji ministryně školství na říjen 2010, jinak bude místo v říjnu až v lednu. Výsledky první části generálky, která se konala v dubnu, přitom ukázaly, že je metodika zkoušek v pořádku, výsledky studentů jsou ale hlavně v matematice varující. Proti maturitám se staví i sami studenti, v červnu jich sedm tisíc demonstrovalo v Praze, červencový protest ale podpořila jen stovka z nich.

Ministryně školství Miroslava Kopicová vysvětluje odložení termínu tím, že by to byl pro všechny zbytečný stres. Poslanci totiž kvůli maturitám nesvolali mimořádnou schůzi a odložení státních maturit budou projednávat až na schůzi, která začíná 8. září, tedy měsíc před plánovanou generálkou. „My se jako školství dozvíme teprve v září, zda maturity budou nebo nebudou odloženy, to znamená vlastně měsíc před konáním generálky,“ vysvětluje Kopicová. 

Ministryně navíc nechce, aby generálku dělali studenti, kteří v tom samém roce nebudou maturovat. Všem ředitelům středních škol o tom v pondělí pošle dopis. Ti zatím ani netuší, jak dopadlo testování v dubnu, výsledky přitom měli znát do konce školního roku. V dubnu proběhla první generálka v 64 středních školách. Nejhorší výsledky měli všichni studenti v matematice. Hlavně u cizích jazyků se ale ukázaly velké rozdíly mezi studenty gymnázií a maturanty z odborných škol nebo učilišť. „Může dojít k tomu, že zejména u odborných učilišť s maturitou nastává riziko, že budou obtížně procházet maturitou,“ obává se ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Pavel Zelený. 

Video Reportáž Ivana Lukáše
video

Reportáž Ivana Lukáše

I přes nejasnosti kolem odložení státních maturit ale Miroslava Kopicová stále trvá na tom, aby se nově maturovalo už v roce 2010, koncept státních maturit už prý totiž přestává být důvěryhodný. Trpělivost už pomalu dochází středním školám, část učitelů má totiž do konce září získat osvědčení zadavatelů nebo hodnotitelů. „Nevím, jak budu v září přesvědčovat učitele, aby pokračovali ve studiu ke státní maturitě a proškolovali se, protože ty neustálé odklady a nejistoty okolo toho už probíhají příliš dlouho,“ stěžuje si ředitelka pražského Gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová. 

Agentura STEM/MARK provedla pro Otázky Václava Moravce průzkum, ve kterém zjišťovala, jestli by si studenti zvolili vyšší úroveň maturitní zkoušky u některého z předmětů, pokud by právě vyšší úroveň byla vstupenkou na vysokou školu. Více než třetina dotázaných (33 procent) uvedla, že by si vyšší úroveň zvolila určitě, 31 procent pak spíše ano. 18 procent se k vyšší úrovni stavělo negativně a 18 procent studentů pak nevědělo. Agentura také zjišťovala, co si myslí ředitelé a učitelé o kvalitě testů - 39 procent ředitelů a 36 procent učitelů ji hodnotí jako výbornou až chvalitebnou. 

Státní maturity už byly za ministryně Dany Kuchtové odloženy, původně měly startovat v roce 2008. Obě nejsilnější strany ale také dříve prohlásily, že chtějí jejich další odklad. Ten je ale podle ministryně školství možný maximálně o rok, projekt totiž spolufinancují evropské fondy a slíbené peníze, které už Česko na přípravnou fázi dostalo, by muselo vrátit.

Studenti ve třídě
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24