K péči o drogově závislou mládež schází kvalitní pracoviště

Praha - Zástupci Dětského a dorostového detoxikačního centra pražské Nemocnice Pod Petřínem upozorňují na nedostatky v péči o drogově závislé děti. Kromě peněz chybí i pracoviště, která by se na péči o závislou mládež zaměřovala. Problém závislosti mladistvých a dětí se podle odborníků zhoršuje. Snižuje se průměrný věk, častěji užívají drogy nitrožilně, závislosti bývají těžší a ve velké míře se v případech dětí a mladistvých konzumentů drog vyskytuje hepatitida typu C.

Lékař Marian Koranda popsal, že průměrný věk jeho pacientů klesá, nyní se pohybuje okolo 15,5 roku. Nejmladší pacient byl šestiletý, měl akutní otravu marihuanou. Dalšímu šestiletému chlapci závislému na heroinu píchali drogu sourozenci. Přibývá také injekčních uživatelů, téměř čtvrtina dětí, které se potýkají s drogami, měla loni nález žloutenky typu C. V ČR je podle odhadu odborníků asi 30 000 závislých lidí (dětí, mladistvých i dospělých).

„Pokud už dojde k detoxifikaci, tedy k očistě a k namotivování, nemůžeme ho nikam předat, protože specializované zařízení neexistuje. Vracíme ho tedy do původního prostředí nebo do nevhodné léčby, v důsledku čehož se opět vrací k drogám,“ popsal pro ČT Koranda problém s následnou péčí po odvykací léčbě.

Video Reportáž Terezy Kručinské
video

Reportáž Terezy Kručinské

Přitom dítě, kterému se dostane specializované následné péče, má podle Ivana Place z komunitního centra Cesta Řevnice až dvoutřetinovou šanci na úspěch. „Prognóza mladistvých uživatelů je lepší než u dospělých, protože mají daleko větší perspektivu dalšího svého životního úspěchu než starší člověk,“ říká Ivan Plac.

Marian Koranda
Marian Koranda