Ústavní soudci vyhověli emigrantovi ve sporu o nemovitosti v Děčíně

Brno - Ústavní soud vyhověl stížnosti Bohumila Křivánka podané v restitučním sporu o rodinný dům a pozemky v Děčíně. Případem se tak musí znovu zabývat Okresní soud v Děčíně. V předchozím řízení soudy porušily Křivánkovo právo na spravedlivý proces. Nemovitosti propadly státu po Křivánkově emigraci. Byla to součást trestu za opuštění republiky. Poté je odkoupil nový soukromý majitel.

Křivánek v procesu tvrdí, že odprodej byl protiprávní a kupce zvýhodnila jeho politická angažovanost - byl totiž členem KSČ a Lidových milicí. Žalobou podanou podle zákona o mimosoudních rehabilitacích se Křivánek domáhal toho, aby soud uložil současným majitelům povinnost uzavřít dohodu o vydání nemovitostí. U Okresního soudu v Děčíně, liberecké pobočky krajského soudu ani Nejvyššího soudu ale neuspěl. Poté podal ústavní stížnost.

Ústavní soud případ přezkoumával z hlediska ochrany základních práv. Také musel stanovit, zda obecné soudy věnovaly dostatečnou pozornost politické angažovanosti nového majitele při výběru mezi zájemci o koupi nemovitosti.