ŘSD zjišťuje, zda dostaví dálnici D8 včas

Ústí nad Labem – Kdy bude dokončena dálnice D8 v Českém středohoří, má naznačit analýza, kterou si nechá vypracovat Ředitelství silnic a dálnic. Dosud byl oficiálním termínem konec roku 2010. Protože ale stále nejsou vydána všechna stavební povolení, není podle mluvčí ŘSD Martiny Vápeníkové možné stanovit jednoznačný časový harmonogram výstavby. Miroslav Patrik z organizace Děti Země tvrdí, že dálnici nelze dokončit dříve než v roce 2012. Analýza má být hotova na podzim. Děti Země patří mezi sdružení, která stavbu D8 blokují.

Termín otevření zbylé části dálnice, která má spojit Prahu, Ústí nad Labem a Sasko, je podle Vápeníkové obtížně odhadnutelný, protože vydávaná stavebních povolení jsou systematicky napadána občanskými sdruženími. Složitá je i investorská příprava, protože stavba vede chráněnou krajinnou oblastí.

Předseda Dětí Země dnes v tiskové zprávě uvedl, že ekologové uspěli se svými dvěma žalobami proti povolení výjimek k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů v trase dálnice. „Oba rozsudky potvrdily, že důvody pro výstavbu povrchové varianty dálnice byly chybné, a že by se tedy zbytečně zlikvidovaly chráněné biotopy, zvláště když třeba existuje varianta s tunelem Kubačka délky téměř 3,5 kilometru, jejíž realizace by byla pro přírodu a krajinu výhodnější,“ uvedl.

Podle Vápeníkové je pro termín dokončení dálnice klíčové, jak rychle se podaří postavit tunel Radejčín. V červenci zde ŘSD zahájilo inženýrsko-geologický průzkum, nyní se připravuje na zahájení ražby průzkumné štoly. „Současný stav stavebních prací na tunelu Radejčín umožňuje, za cenu přijetí zvláštních opatření, dodržení termínu stanoveného smlouvou,“ uvedla Vápeníková. Stavební povolení na samotný tunel ale ŘSD dosud nemá.

Dostavba dálnice D8 přes středohoří byla zahájena na podzim roku 2007. Na 16,4 kilometru dlouhém úseku budou stát tři mimoúrovňové křižovatky, dva tunely a 29 mostů. Náklady na výstavbu budou asi 11,7 miliardy korun.