Ve Zlonicích končí železniční muzeum

Zlonice (Kladensko) - Ve Zlonicích na Kladensku se dnes pro veřejnost naposledy otevřou brány železničního muzea. Zájemci tak mají od devíti hodin dopoledne poslední příležitost prohlédnout si muzeum v té podobě, do jaké dospělo za 13 let své existence. Naposledy se otevřou také vrata staré výtopny i dveře původní expozice zabezpečovacího zařízení na rohu ulic Nádražní a Tyršova. Na poslední cestu vyjede i vlak polní malodráhy s lokomotivou BN 30. Závěrečná jízda čeká i vláček na modelovém kolejišti. Návštěvníci si mohou prohlédnout i výstavu lokomotiv, které většinou mohli spatřit pouze uvnitř výtopny.

„Železniční muzeum nelze efektivně provozovat v pronajatých prostorách s několikaměsíční výpovědní lhůtou,“ uvedl Jiří Hagenštoc z Klubu Železničního muzea Zlonice. Podle Hagenštoce navíc není možné realizovat další rozvoj ani zřídit potřebné zázemí, které návštěvníci očekávají.

Muzeum se zaměřovalo na historické cukrovarské lokomotivy, nákladní vozy a zabezpečovací zařízení spadající do období před rokem 1939. V současné době zahrnuje sbírkový fond zhruba 200 exponátů a souborů, z toho 7 lokomotiv a 25 vagonů normálního rozchodu a od roku 2004 též provozní přenosnou úzkokolejnou drážku o rozchodu 650 mm se dvěma motorovými lokomotivami a 10 vozy.

2
K nejzajímavějším exponátům patří nejmenší dochovaná normálněrozchodná parní lokomotiva v České republice vyrobená firmou Orenstein & Koppel z roku 1913 a elektromechanické stavědlo Siemens & Halske z roku 1902.

Poslední pravidelná prohlídka bude provázena výstavou lokomotiv, které většinou mohli návštěvníci spatřit pouze uvnitř výtopny. Expozice muzea byly přístupné od 6. září 1997.

Železniční muzeum Zlonice najdou zájemci od 24. dubna 2010 v novém areálu, kam se postupně exponáty z větší části přemístí, informoval o tom Hagenštoc. Nové prostory jsou vzdáleny zhruba půl kilometru od současné expozice.

Nejstarší dochovaná motorová lokomotiva ČKD BN 60 s továrním číslem 3559
Nejstarší dochovaná motorová lokomotiva ČKD BN 60 s továrním číslem 3559