Papežskou mši v Boleslavi sledovalo padesát tisíc poutníků

Praha/Stará Boleslav - Na Proboštskou louku ve Staré Boleslavi se na papežovu druhou mši v Česku přislo podívat kolem padesáti tisíc poutníků. Benedikt XVI. v projevu ocenil svatého Václava, který díky svým skutkům může posloužit jako vzor i dnes. Dotkl se i dnešní konzumní společnosti, kdy se někteří její členové podle něj nechají „uchvátit klamnými vidinami umělých rájů, aby se pak ocitli ve smutné osamělosti“. Varoval také před sobectvím. Mše, která se konala v rámci Národní svatováclavské pouti, byla určena zejména mládeži, papeže také přišli pozdravit mladí křesťané. Benedikt XVI. před bohuslužbou navštívil baziliku svatého Václava, kde se poklonil ostatkům tohoto zavražděného patrona naší země.

Do Boleslavi přijeli na mši i církevní hodnostáři ze zahraničí, například z Polska nebo Chorvatska, a také prezident Václav Klaus s chotí. Když papež na Proboštskou louku v papamobilu dorazil, propukli lidé v nadšení. „Ty jsi Petr, to je skála,“ vítali ho pokřikem. Úvodní pozdrav pronesl kardinál Miloslav Vlk, který připomněl svatého Václava jako patrona české katolické církve.

Papež Benedikt stejně jako při nedělní bohoslužbě v Brně pronesl začátek své řeči v češtině, pak pokračoval v italštině. Popřál prezidentovi k jeho dnešním jmeninám a poté i ostatním nositelům jména Václav. Mše byla sloužena jako obvykle v latině. Papež dostal i tradiční dárek, tentokrát skleněnou mešní soupravu.

Video Papež v Česku - bez komentáře
video

Papež v Česku - bez komentáře

Papež v Česku - bez komentáře

28 9 09

Reportáž Karla Rožánka

Papež Benedikt XVI. ve Staré Boleslavi

Papež Benedikt XVI. ve Staré Boleslavi

Papež také zmínil, že Boleslav se sice tím, že zabil svého bratra knížete Václava, zmocnil pražského knížecího stolce, avšak koruna, kterou si pak vkládali na hlavu jeho následníci, nenesla Boleslavovo jméno. „Nese naopak jméno svatého Václava, na svědectví, že 'trůn krále, který soudí chudáky spravedlivě, bude stát navěky',“ uvedl.

Po mši předali mladí křesťané papeži dary - mimo jiné šek na téměř tři sta tisíc korun na podporu mladých lidí v Africe. „S vámi se i papež cítí mladý,“ prohlásil dvaaosmdesátiletý Benedikt XVI., podle kterého je mládež nadějí církve.

Stejně jako v Brně i tady nocovali před mší někteří lidé ve stanovém městečku a i na tuto mši dorazili poutníci i z ciziny - Polska, Slovenska, Německa, ale i z daleké Brazílie.

Celá akce se obešla bez větších problémů. Policisté nemuseli řešit žádnou dopravní nehodu, pouze měli nahlášenou jednu krádež. Záchranáři zasahovali celkem ve třinácti případech - u dvou podezření na infarkt, dvou epileptických a jednoho astmatického záchvatu.

Papež poklekl před ostatky svatého Václava

Pondělní papežův program začal v Staré Boleslavi návštěvou baziliky svatého Václava. Papeže tam vítaly stovky lidí se žlutými vlaječkami a městem se rozezněly zvony. Svatého otce doprovázel kardinál Miloslav Vlk, před bazilikou na něj čekal hejtman Středočeského kraje David Rath a starosta města Ondřej Přenosil.

Benedikt si prohlédl celou baziliku, pomodlil se a před lebkou knížete Václava poklekl. Krátce se také zastavil u starých kněží, kteří mají za sebou několik desítek let kněžské služby a teď jsou často nemohoucí. Podal jim ruku, některé pohladil po hlavě. Pozdravil se i s řádovými sestrami. Jako milovník hudby pokynul i chrámovému sboru, který zpěvem vzácnou návštěvu doprovázel. I na tomto setkání došlo na tradiční předávání darů, papež mimo jiné obdržel broušenou vázu z českého křišťálu.

Stará Boleslav a svatý Václav

Kult patrona a ochránce českého národa svatého Václava se odvíjí od 10. století, za věčného vládce české země byl prohlášen už ve 12. století. Svatováclavský kult rozšířil po Evropě Karel IV. Od roku 2000 je den zavraždění knížete státním svátkem.

Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí. Město je významně spjato s počátky českého státu a s tradicí křesťanské víry a kultury a je označováno také za duchovní střed Čech.

Papež se přesunul do Prahy. Na programu má ještě oběd s církevními hodnostáři v Arcibiskupském paláci a pak se začne pomalu připravovat na odjezd. Rozloučí se s Apoštolskou nunciaturou ve Voršilské ulici, kde nocoval, a v 17:15 proběhne na ruzyňském letišti závěrečný ceremoniál. Před šestou odlétá papež zpět do Říma.