Papež se chystá rozšířit řady světců

Praha - Řady světců pocházející z Čech, Moravy a Slezska možná brzy rozšíří další světice. Jde o Marii Restitutu Kafkovou, členku františkánského řádu, která byla popravena za druhé světové války ve Vídni. Nepřímo to totiž mohla naznačit slova papeže Benedikta XVI., který ji při nedělní mši v Brně zmínil jako jedinou z čekatelů svatořečení vedle stávajících českých a moravských světců. Marie Restituta je jedna z nejvýznamnějších postav katolické církve ve Vídni. Je po ní dokonce pojmenovaná jedna městská ulice. V roce 1998 ji ve Vídni blahořečil papež Jan Pavel II. během své návštěvy.

„Marie Restituta se stala ve Vídni velice oblíbenou. Protože byla vrchní sestrou a pravou rukou primáře, zapsala se do paměti lidí. Její poprava 30. března 1942 vzbudila obrovskou pozornost. Rakušané Kafkovou dodnes uctívají,“ vyjádřil se duchovní katolické církve Miloslav Fiala.

Kafková se narodila v Brně Husovicích v roce 1894. V moravské metropoli ale žila jen velmi krátkou dobu. Již ve dvou letech se s rodiči odstěhovala do Vídně, kde jim byla nabídnuta práce. V devatenácti letech vstoupila do řádu a pracovala pak v různých vídeňských nemocnicích. Po anšlusu Rakouska patřila k těm, kteří se odmítali podřídit nacistům, a tak nakonec skončila na popravišti. K jejímu kultu přispěla i okolnost, že ji v roce 1942 příslušníci gestapa odvedli přímo z operačního sálu, kde vypomáhala.

Video Reportáž Jana Moláčka
video

Reportáž Jana Moláčka

Reportáž Jana Moláčka

udal 2 10 09

Rozhovor s Miloslavem Fialou