Dvořáková: Na plzeňské fakultě se podvádělo systematicky

Praha - Nakupené problémy právnické fakulty v Plzni nejsou podle předsedkyně akreditační komise Vladimíry Dvořákové důsledkem nepořádku a opominutí, ale jde o systém. Bývalé vedení fakulty podle ní zneprůhledňovalo studijní řády, podmínky uznávání zkoušek i administrativu. Součástí systému byly nestandardní a velmi krátké délky studia mnoha absolventů, často bez zkoušek. Podle Dvořákové by se měly situací na fakultě zabývat i jiné než akreditační orgány.

„Tuto skutečnost potvrdily statistické údaje z matriky studentů, ze kterých se dá snadno zjistit, jak neuvěřitelně rychle lze studium na fakultě právnické úspěšně ukončit,“ uvedla Dvořáková na svém blogu. V doktorském programu například absolvovalo několik „velmi talentovaných studentů“, kteří vystudovali za méně než dva roky, aniž předtím prošli čímkoli, co by umožňovalo třeba část zkoušek uznat.

„Nalezneme rekordmany, kteří pětileté magisterské studium zvládli za necelé dva prázdninové měsíce,“ uvedla Dvořáková na blogu. Těch, kteří vystudovali magisterské studium za méně než pět let, jsou údajně stovky. Minimálně pětina studentů byla přijímána na odvolání bez pravidel. To umožnilo vytváření vybraných specifických vazeb „vděčnosti“ s konkrétními významnými osobnostmi.

Studium českého práva v Užhorodě - běžná praxe

Mnohé podklady k akreditačním řízením byly podle Dvořákové vypracovány podobným způsobem jako dizertace bývalého proděkana Ivana Tomažiče, tedy jako lest. V žádostech o akreditace škola v minulých letech například uvedla jako garanty zemřelé pedagogy či pracovníky dlouhodobě upoutané na lůžko, což komise odhalila. Dvořáková přiznala, že u jednoho neexistujícího docenta se jí to nepodařilo. Nepostřehla ani mystifikaci ze strany vedení týkající se doktorského studia, kdy byl renomovaný odborník Karel Eliáš mylně uveden jako garant občanského práva.

Dvořáková dále ve vyjádření kritizuje nostrifikaci (uznávání) studia pražské pobočky Užhorodské univerzity plzeňskou právnickou fakultou. Ukrajinská škola neměla akreditaci k výuce českého práva, a pokud vyučovala ukrajinské právo, nemohla plzeňská fakulta studium uznávat. „V roce 2008 se již jednalo o stovku vystudovaných právníků, jejichž studium šlo zcela mimo českou akreditační komisi a fakticky určitě i mimo jakoukoli kontrolu kvality ze strany ukrajinských orgánů,“ dodala. Zopakovala pochybnosti o vazbách plzeňských práv na soukromou školu v Karlových Varech.

Poprvé se dnes na veřejnost dostala informace, že mezi Ústavem státu a práva a fakultou, jimž oběma šéfoval odstoupivší děkan Jaroslav Zachariáš, byla uzavřena pro fakultu zcela nevýhodná smlouva. Určovala, že veškeré vědecké projekty se budou uskutečňovat na ústavu. „Fakulta se tak fakticky zbavovala všech možností získat dodatečné finanční prostředky, jak na běžný provoz, tak na navýšení mezd za vědeckou práci, nákup knih či zahraniční pobyty zejména mladých pracovníků. Nelze si představit, že by kdy děkan jakékoli fakulty mohl podepsat tak nevýhodnou smlouvu,“ dodala Dvořáková.