Obchvat Třebíče se začne stavět nejdříve za šest let

Jihlava - Nejdříve v roce 2015 se zřejmě začne stavět první část silničního obchvatu města Třebíč. Dlouho očekávaná nová komunikace má ulehčit přetíženému městskému centru, její stavba však bude drahá kvůli složitým technickým podmínkám v tomto území. Jen náklady na první jihovýchodní část se odhadují skoro na dvě miliardy korun, uvedla ředitelka jihlavského Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Marie Tesařová. Ředitelství teď stavbu připravuje ve dvou etapách, týká se silnice I/23. Krajský úřad nyní posuzuje vliv na životní prostředí u jižní a jihovýchodní části obchvatu.

„Z dopravních průzkumů vyplynulo, že tento segment je daleko exponovanější. Druhá část obchvatu by se měla stavět následně,“ podotkla Tesařová. Posuzovaný záměr zatím počítá s vybudováním 2,7 kilometru nové komunikace a s modernizací silnice II/360 v ulici Spojovací. Součástí projektu jsou i mimoúrovňové křižovatky.

Podle třebíčského místostarosty Jana Karase je obchvat pro další rozvoj města životně důležitý a po městském průtahu projede za 24 hodin kolem 20 000 vozidel. Vzhledem ke stoupajícímu počtu aut se prodlužuje doba dopravních špiček. Zastupitelé města ale nedávno odmítli vykoupit od firmy Uniplet pozemky, které leží na trase obchvatu. Celkem by tyto pozemky stály přes 50 milionů korun. Zastupitelé neschválili jejich nákup s odůvodněním, že to má udělat stát.

ŘSD plánuje na silnicích I. třídy v kraji Vysočina několik nových obchvatů. Rychlost přípravy a zahájení stavebních prací však bude záviset na penězích, které se podaří získat ze státního rozpočtu.