Plzeňská práva zastavila obhajoby rigorózních prací

Plzeň/Praha - Vedení právnické fakulty v Plzni zastavilo ode dneška veškeré obhajoby rigorózních prací do doby, než akreditační komise ukončí na škole kontrolu. Podle dosavadních údajů komise někteří studenti absolvovali studium za méně než předepsaných pět let. Kvůli těmto případům zároveň podle nového děkana fakulty Jiřího Pospíšila podá v následujících dnech ministerstvo školství trestní oznámení. Dizertační práce budou moci lidé obhajovat až po dohodě s vedením fakulty.

Fakulta také podle Pospíšila ministerstvo požádala o právní analýzu, aby věděla, jak má vůči studentům s nestandardní délkou studia postupovat.

Předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková se domnívá, že se na fakultě podvádělo systematicky. Bývalé vedení fakulty podle ní zneprůhledňovalo studijní řády, podmínky uznávání zkoušek i administrativu. Součástí systému byly nestandardní a velmi krátké délky studia mnoha absolventů, často bez zkoušek. Minimálně pětina studentů byla také přijímána na odvolání bez pravidel. Hodnocení komise však zatím není uzavřeno.

V žádostech o akreditaci škola uváděla zemřelé lidi jako garanty

Mnohé podklady k akreditačním řízením byly podle Dvořákové vypracovány podobným způsobem jako dizertace bývalého proděkana Ivana Tomažiče, tedy jako lest. V žádostech o akreditace škola v minulých letech například uvedla jako garanty zemřelé pedagogy či pracovníky dlouhodobě upoutané na lůžko, což komise odhalila. Dvořáková přiznala, že u jednoho neexistujícího docenta se jí to nepodařilo. Nepostřehla ani mystifikaci ze strany vedení týkající se doktorského studia, kdy byl renomovaný odborník Karel Eliáš mylně uveden jako garant občanského práva.

Bývalého ministra spravedlnosti pověřil minulý týden vedením fakulty rektor Západočeské univerzity Josef Průša poté, co rezignoval děkan Jaroslav Zachariáš a následovali ho i proděkani Tomažič a Milan Kindl. Několikaměsíční problémy na plzeňské právnické fakultě vygradovaly v září, kdy se objevily informace, že proděkan Tomažič opsal svoji dizertační práci.

Dizertační práce jsou opět k dispozici

Právnická fakulta dnes opět zpřístupnila dizertační práce. Zájemci jich ale zatím uvidí jen 35 ze 65, ostatní ještě v knihovně nejsou. Většinu tam dodají pracovníci příští středu. V trezoru na rektorátu zatím také zůstává práce vyrobená jako plagiát od bývalého proděkana Ivana Tomažiče. Ten k ní nyní dodal i „pravou“ práci. Rektor Západočeské univerzity Josef Průša čeká, až si oba výtisky vyžádá policie.

V knihovně nyní chybí 30 dizertací. „Příští středu nám bude dodáno 18 prací, jež jsou ve zpracování,“ řekla vedoucí knihovny Sylva Řehořová. Mezi pracemi by měla být i dizertace advokáta Eduarda Bruny, jenž zastupoval Jiřího Čunka. Bruna působí mimo jiné na karlovarské soukromé vysoké škole, která je spojována s právy v Plzni kvůli neprůhlednému přijímání karlovarských bakalářů. Jako koncipient u něj pracoval expremiér Stanislav Gross. Ten v Plzni skládal před časem rigorózní zkoušku. V souvislosti s Brunovou prací někteří lidé z fakulty upozornili, že téma dizertace nepříslušelo katedře občanského práva, kde ji Bruna v prosinci obhajoval. Katedru vedl odstoupivší proděkan Milan Kindl. 

Do knihovny nikdy nebylo odevzdáno devět prací. Čtyři z nich byly obhájeny před rokem 2006, tedy před platností směrnice nařizující práce zakládat. Mezi nimi jsou práce advokátů Jana Suchého a Daniela Teleckého, kteří mají společnou kancelář s Kindlem. Obhajovali v prosinci 2005. Z prací obhájených po roce 2006 chybí práce Ondřeje Davida, jenž byl ve vedení Karlovarského vzdělávacího institutu, pod který karlovarská vysoká škola patří. Chybí i dizertace pracovníka fakulty Tomáše Dvořáka, v knihovně se však nachází v knižní podobě. Třetí chybějící prací je dizertace zaměstnance ministerstva vnitra Jana Brázdy. Ten tvrdí, že ji odevzdal. Ostatní tři práce chybí z jiných důvodů, například si je prý vyžádal už dříve děkanát fakulty.