Absolventi plzeňských práv mohou mít v praxi problémy

Plzeň - Absolventi, kteří se budou ucházet o místo s titulem z plzeňské právnické fakulty, budou mít zřejmě v příštích letech problémy. Vinou skandálů, které prošetřuje státní zastupitelství a policie, budou mít ztíženou pozici oproti právníkům a magistrům, kteří úspěšně dokončí fakulty v Brně, Praze či Olomouci. Školu a její absolventy skandály poškodily - renomovaní právníci budou vůči nim obezřetnější a někteří si dokonce myslí, že by se měla plzeňská fakulta skončit. Na veřejnost se přitom vynořují další podezřelé případy.

„Já si myslím, že by to měli zavřít. Vraťme se zpátky, kde jsme byli, k nějaké úrovni,“ řekl o plzeňských právech Jaroslav Havel z jedné z největších českých advokátních kanceláří Havel & Holásek z Prahy. Podle něj situace vyžaduje radikální řešení. Dlouhodobě se podle něj mluví o podivném způsobu přijímání, výběru i jménech absolventů. „To, že se ta fakulta dělá tak rychle, jsem nevěděl. Ale znám řadu lidí, kterým věřím a kteří mi opakovaně řekli, že poskytli nějaká plnění neurčeným osobám nebo že se tam dostali přes známé mimo výběrová řízení,“ řekl Havel. Lidé, kteří tam studovali, se tím prý vůbec netají.

Absolventi budou mít stíženou pozici při hledání zaměstnání

„K absolventům fakulty budeme nyní přistupovat se zvýšenou opatrností. To se nám nikdo nemůže divit. Budeme chtít vidět jejich práce, pohovory budou náročnější,“ řekl Ludvík Rösch z největší plzeňské advokátní kanceláře Vovsík, Rösch, Kocina. „Vážně se obávám, zda renomé fakulty není poškozeno nevratně. Budu držet palce novému týmu, ale kdybych byl členem akreditační komise, tak bych vážně zvažoval, jestli má vůbec právnická fakulta právo na další existenci,“ řekl Rösch.

„Je veřejným tajemstvím, že kvalita plzeňských práv byla a je nejnižší z celé ČR. Je opravdu výrazný rozdíl mezi absolventy z Prahy, Brna a Olomouce,“ řekl Jan Havel z velké pražské kanceláře Řanda Havel Legal. Podle něj skandály zcela jistě poškodí „zbytek slušných lidí, kteří fakultou prošli“. Kromě toho, zda mají uchazeči nějakou praxi, jestli byli v zahraničí a umí jazyky, tak budou nyní zaměstnavatelé zkoumat i jejich diplomové práce a délku studia.

Na světě je další pochybná dizertace rychlostudenta

Na právnické fakultě v Plzni se dnes objevila další disertační práce, která by mohla vyvolat pochybnosti. Bývalé vedení fakulty si totiž v září z knihovny půjčilo disertaci Jana Kavky a tento čtvrtek ji vrátilo. Knihovna však neví, zda jim byla vrácena skutečně původní práce. Věcí se bude v pondělí zabývat vedení univerzity. Jméno Jana Kavky, jenž na plzeňských právech působí pod katedrou občanského práva, se v uplynulých dnech objevilo v Lidových novinách na seznamu takzvaných rychlostudentů. Doktorandské studium Kavka údajně zvládl za nestandardně krátkou dobu, a sice osm měsíců.

Rektor Západočeské univerzity Josef Průša přiznal, že celou záležitost osobně v pondělí prověří. „Jedná se o závažnou informaci, předáme ji akreditační komisi, aby ji posoudila,“ reagoval také pověřený šéf fakulty Jiří Pospíšil. Potvrdil, že Kavka je veden jako asistent na katedře občanského práva, kterou vede Milan Kindl, jenž v uplynulých dnech rezignoval na post proděkana.

Proděkan právnické fakulty ZČU v Plzni
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24