Kontroly v Plzni našly chyby u 47 ze 124 držitelů titulu JUDr.

Plzeň - Speciální komise Západočeské univerzity (ZČU) odhalila na právech v Plzni další nedostatky. Tentokrát při kontrole studijní dokumentace 124 lidí, kteří na fakultě získali titul JUDr. U více než třetiny z nich nebyla dokumentace v pořádku. Podle rektora ZČU Josefa Průši by měla komise prověřit celkem 830 rigorózních prací. Musí se zabývat i 560 absolventy magisterského studia.

„Nedostatky různé závažnosti jsme shledali ve 47 případech, u nich bude proto šetření pokračovat,“ informovala prorektorka školy a předsedkyně komise Eva Pasáčková. V uplynulých dnech komise dokončila kontrolu všech absolventů doktorského studia. Vážná pochybení zjistila ve 14 z 63 případů. U některých chyběly například doklady o publikační a vědecké aktivitě nebo shrnutí určené pro členy komise. Mezi nedostatky řadí komise i to, když pod zkouškou není podepsán dostatečný počet zkoušejících a podobně.

Univerzita nyní čeká na stanovisko advokátní kanceláře, které by měla dostat v půlce prosince. Teprve na základě právního rozboru bude jednat o konkrétních jménech a postupech, tedy i o případném odebrání titulu.

Akreditační komise už minulý týden navrhla pozastavit přijímání uchazečů o doktorská studia a dočasně zakázat udělování titulu Ph.D. Fakulta by měla také ztratit právo udělovat v rámci rigorózního řízení titul JUDr. V magisterském programu ale bude moci pokračovat, což bylo pro další existenci školy klíčové.