V Plzni pokračuje kontrola titulů JUDr., chyby jsou u třetiny absolventů

Plzeň - Komise Západočeské univerzity našla při kontrole dokumentace z plzeňských práv další chyby. Ze 145 držitelů titulu JUDr. odhalila nedostatky u třetiny, a bude je proto dál zkoumat. Podobně dopadla kontrola před týdnem, kdy komise prověřila 124 absolventů rigorózního řízení a nesrovnalosti zjistila u 47 z nich. Celkem musí komise zkontrolovat dokumentaci 830 absolventů rigorózního řízení. Zatím jich prověřila 269.

Při kontrole se ukázalo, že u některých prací chybí posudky oponenta. V dokumentaci některých doktorů práv také nesouhlasila data. Datum na žádosti o získání titulu bylo často shodné s datem odevzdání rigorózní práce, což se objevilo hlavně u lidí, kteří rigorózní práci obhajovali jako rozšířenou diplomovou práci. U několika jednotlivců chyběla i samotná práce. „Většinou je to pochybení fakulty. To pravděpodobně nepovede k odebrání titulu,“ řekl ČT rektor ZČU Josef Průša. Nevyloučil ale, že u některých studentů k tomu dojít může.

Komise se schází o sobotách. Prověřila už všech 63 absolventů doktorského studia, vážná pochybení zjistila ve 14 z nich. Kromě dokumentace k rigoróznímu řízení prověří i 560 absolventů magisterského studia. Konečné výsledky včetně konkrétních adeptů na odebrání titulu zveřejní univerzita zřejmě v lednu 2010. Nyní čeká na analýzu advokátní kanceláře, kterou by měla dostat v půlce prosince. Na základě právního rozboru bude jednat o konkrétních jménech a postupech odebrání titulu.

Video Reportáž Mirky Vildové
video

Reportáž Mirky Vildové

V Plzni už tento týden začala platit nová vyhláška. „Ke každému uznání předmětu bude nutné vyjádření příslušné katedry a garanta předmětu,“ uvedl děkan právnické fakulty Jiří Pospíšil, který má do poloviny května předat akreditační komisi zprávu s přehledem všech požadovaných opatření, která na škole zavedl.