Česko patří k zemím s nejvyšším počtem dětí v ústavech

Praha - V českých diagnostických ústavech skončilo loni o 60 procent více dětí než v roce 2003. Ze statistik Ústavu pro informace ve vzdělávání vyplývá, že roste i počet dětí v dětských domovech. Česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí v ústavní péči ze zemí evropské sedmadvacítky. Ředitelka odboru prevence, speciálního vzdělávání a institucionální péče ministerstva školství Pavla Doležalová vidí příčiny v nedostatečné nabídce služeb pro rodiny s problémy. Podle ní by se měl zvýšit počet ambulantních služeb, sociálních pracovníků i jejich vzdělání. Ministerstvo je prý schopno snížit počet dětí v ústavech do dvou let.

„V současné době ministerstvo školství a ministerstvo práce a sociálních věcí spolupracuje na transformačních mechanismech…, takže se připravují systémové změny a pilotní projekty, na které budou navazovat změny v legislativě,“ předeslala ve Studiu ČT24 Doležalová. Podle ní by se nejbližší změny měly v rezortu školství projevit se zavedením tzv. standardů kvality péče, tedy pravidel poskytované péče, kterou mají ústavy a domovy poskytovat.

Ředitelka odboru soudí, že v pilotním projektu lze do dvou let snížit počet dětí v ústavech o jednu třetinu. Právě pilotní projekt má ale ukázat reálnost institucionální proměny přístupu k ústavnímu řešení rodinných problémů.

Video Pavla Doležalová a Terezie Hradílková ve Studiu ČT24
video

Pavla Doležalová a Terezie Hradílková ve Studiu ČT24

Ředitelka Společnosti pro ranou péči Tereza Hradílková vidí příčiny mino jiné v nedostatku ambulantních služeb a tedy prevence, která by dotyčným dětem „pomohla se do ústavu vůbec nedostat.“ Za problém považuje nedostatek důrazu na prevenci nabízenou celému rodinnému systému, ale naopak přílišný důraz na řešení až následků problémů v rodinách.

Terezie Hradílková
Terezie Hradílková