Centrální úložiště receptů stále nerespektuje ochranu osobních údajů

Praha - Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) centrální úložiště receptů stále dostatečně nerespektuje ochranu osobních údajů a je nešetrné k soukromí pacientů, lékařů i lékárníků. Informovala o tom mluvčí úřadu Hana Štěpánková. Popřela tak informace, že ministerstvo zdravotnictví zapracovalo všechny dřívější připomínky ÚOOÚ vůči centrálnímu úložišti do novely zákona o léčivech, kterou se mají na své současné schůzi zabývat poslanci. Ministerstvo trvá na tom, že připomínky ochránců soukromí zapracovalo a novela je v pořádku.

Podle novely by lékárny hlásily vydané léky do centrálního úložiště, které spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Úložiště už je vybudováno, ale nevyužívá se, protože ÚOOÚ loni v říjnu nařídil údaje o pacientech zničit. Požadoval úpravy toho, kdo smí s daty zacházet. SÚKL tvrdí, že je v navržené novele provedl. Podle ÚOOÚ jsou ale nedostatečné. „Jednali jsme o podobě novely s ÚOOÚ minimálně třikrát, snažili jsme se zapracovat připomínky v maximální míře. Podle našeho názoru respektuje novela ochranu osobních údajů a soukromí pacientů, návrh byl zpracován i ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů,“ řekl legislativní náměstek ministryně zdravotnictví Martin Plíšek. Při jednání s ÚOOÚ bylo podle něj jasně řečeno, že data mohou být shromažďována, pokud to bude na základě zákona, což ministerstvo novelou řeší.

Podle Štěpánkové je v médiích vznik centrálního úložiště často zdůvodňován jen potřebou zpřísnit prodej léků, ze kterých lze vyrábět drogy. „Naprosto je však zamlčován fakt, že navrhovaná podoba úložiště tento účel široce překračuje - návrh zákona pouze obecně stanoví skupinu činností, k nimž bude stát oprávněn osobní údaje z receptů využívat, a to bez souhlasu pacientů,“ upozornila. „Pokud jsou údaje vykazovány z farmakoekonomického pohledu, nikoli identifikací jednotlivých osob, tak je to nepochybně správně. Jinak údaje o pacientech jsou v anonymizované podobě,“ reagoval Plíšek. Zdůraznil, že informace o konkrétním pacientovi jsou dostupné vždy jen s jeho souhlasem.

V úložišti budou tři databáze

To potvrdila i mluvčí SÚKL Veronika Petláková. V úložišti budou tři oddělené databáze - léků na papírový recept, na elektronický recept a léků, u nichž hrozí zneužití na drogovém trhu. Samostatně a zaklíčována jsou data pacienta, vše je zajištěno podobně jako v bankách. Pacientova data se propojí s údaji o vydaných lécích jen v případě, že požádá o zřízení lékového záznamu. Do něj smí nahlížet lékař či lékárník jen se svolením pacienta, oba mají samostatné přístupové kódy. „Navíc jsou data zpracována státním úřadem a novela říká, že jiné subjekty nemají do databáze přístup a že údaje musejí být zpracovány pouze k účelům, které zákon stanoví,“ řekl Plíšek. Pokud by se někdo chtěl dostat k údajům neoprávněně, hrozí mu sankce. V systému lze zjistit, kdo do dat nahlédl, což například v bankovních domech není.

Štěpánková uvedla, že zákon musí vždy jasně vymezit, k jakým konkrétním činnostem mohou být osobní údaje občanů využity, a „nesetrvat na obecných a mlhavých pravidlech“. Plíšek podotkl, že ÚOOÚ vznesl jen mlhavé připomínky, žádné konkrétní výtky prý neslyšel. Ministerstvo je bude chtít znát, nyní ale už je novela ve sněmovně, takže by je měli chtít slyšet hlavně poslanci.

Podle SÚKL má norma zabránit zneužívání léků s pseudoefedrinem na výrobu pervitinu a zastavit černý trh se Subutexem a Suboxonem, které berou při odvykání lidé závislí na heroinu. Lékařská a lékárnická komora vyzvaly poslance, ať novelu odmítnou. Připojila se k nim Koalice soukromých lékařů a Svaz pacientů. Grémium majitelů lékáren novelu naopak podpořilo. Podle prvního náměstka Marka Šnajdra pramení nespokojenost s novelou hlavně z toho, že bude možné v úložišti kdykoli zjistit, kolik a jakých léků předepisuje daný lékař, zda není pod vlivem marketingu některé firmy. Pokud by lékař psal vyšší dávky léků zneužitelných narkomany, než odpovídá běžné léčbě, SÚKL ho nahlásí policii. Stejně učiní, když zjistí překračování výdejů u daného lékárníka. Pacient, který lék dostane, zůstane dál anonymní.