Hybášková napadla multimiliardový ekotendr

Praha - Předsedkyně Evropské demokratické strany (EDS) Jana Hybášková požádala antimonopolní úřad, aby zastavil tendr na odstranění starých ekologických škod. S žádostí na přezkoumání se obrátila i na Nejvyšší kontrolní úřad a Evropskou komisi. Zakázka na odstranění ekologických škod může dosáhnout hodnoty blížící se 115 miliardám korun. Hybášková tvrdí, že zakázka znevýhodňuje střední podniky a údajné tvrzení o tlaku Bruselu na uspíšení tendru označuje za lživé.

Hybášková požaduje, aby antimonopolní úřad přezkoumal kroky zadavatele. Tvrdí totiž, že ministerstvo financí při stanovení variant projektu zapomnělo na nejvhodnější řešení, aby se uchazeči mohli ucházet buď o celou zakázku, nebo jen o její části. „Na místo hospodářské soutěže vytvořilo ministerstvo monopol,“ uvedla. Hybášková se také domnívá, že byla při tendru porušena práva Evropské unie v oblasti veřejného trhu a zadávání veřejných zakázek, proto podává podnět i k Evropské komisi.

Mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob:

„Ministerstvo financí je toho názoru, že zakázka je vypsána řádně dle všech zákonů a pravidel, a to i s ohledem na evropskou legislativu.“

Video Telefonát Evy Davidové
video

Telefonát Evy Davidové

„K vypsání výběrového řízení zadavatel - tedy ministerstvo financí, neprovedl aktuální analýzu stavu ekologické zátěže. To znamená, že bylo vypsáno výběrové řízení bez známosti rozsahu škody,“ uvedla pro ČT jeden z argumentů Hybášková.

Ministerstvo financí dnes Hospodářským novinám potvrdilo, že uzávěrku kvůli dalším šetřením, která probíhají, přesouvá z června na říjen. Ministerstvo v prvním kole vyřadilo tři uchazeče ze šesti, přičemž jeden z vyřazených, konsorcium v čele s firmou PPF Advisory, už s odvoláním u antimonopolního úřadu uspěl.