Přes sedm procent Čechů je závislých na alkoholu

Praha - Na alkoholu je závislých přes 7 procent dospělých Čechů. Výsledky prvního velkého výzkumu pražského psychiatrického centra překvapily i odborníky. Dosavadní odhady byly poloviční. Přibývá také žen, které se ze závislosti na pití léčí. Podle lékařů je ale nedostatek ambulantních pracovišť pro závislé na alkoholu.

Alkohol ovládá v tuzemsku každého čtrnáctého dospělého. Podle první odborné ucelené studie má s pitím problémy téměř 550 tisíc lidí.

Třeba u pražského Apolináře je alkohol druhou nejčastější drogou, z jejíž závislosti se sem přicházejí lidé léčit. Navíc čím dál častěji přicházejí i ženy.

Pracovišť se specializovaným lékařem, kde by mohl každý svou závislost podchytit včas, je ale zoufale málo. „Pacient by mohl chodit do práce, starat se o sebe, o rodinu, a přitom chodit do nějaké formy ambulantní léčby, ale protože ta možnost neexistuje, tak odkládá řešení toho problému a pak opravdu musí navštívit nějaké lůžkové zařízení,“ uvedl primář z oddělení pro léčbu závislosti VFN v Praze Petr Popov.

Síť ambulancí pro alkoholiky se zcela rozpadla po roce 1989, úplně chybí třeba v Olomouci nebo na Mostecku. Lékaři už proto sepsali návrh koncepce, která by měla speciální pracoviště znovu vrátit do hry. Ministerstvo zdravotnictví takové snahy podporuje, problém je ale s pojišťovnami, které zatím speciální ambulantní léčbu nehradí.