Přes sedm procent Čechů je závislých na alkoholu

Praha - Na alkoholu je závislých přes 7 procent dospělých Čechů. Výsledky prvního velkého výzkumu pražského psychiatrického centra překvapily i odborníky. Dosavadní odhady byly poloviční. Přibývá také žen, které se ze závislosti na pití léčí. Podle lékařů je ale nedostatek ambulantních pracovišť pro závislé na alkoholu.

Alkohol ovládá v tuzemsku každého čtrnáctého dospělého. Podle první odborné ucelené studie má s pitím problémy téměř 550 tisíc lidí.

Třeba u pražského Apolináře je alkohol druhou nejčastější drogou, z jejíž závislosti se sem přicházejí lidé léčit. Navíc čím dál častěji přicházejí i ženy.

Video Reportáž Pavly Sedliské
video

Reportáž Pavly Sedliské

Pracovišť se specializovaným lékařem, kde by mohl každý svou závislost podchytit včas, je ale zoufale málo. „Pacient by mohl chodit do práce, starat se o sebe, o rodinu, a přitom chodit do nějaké formy ambulantní léčby, ale protože ta možnost neexistuje, tak odkládá řešení toho problému a pak opravdu musí navštívit nějaké lůžkové zařízení,“ uvedl primář z oddělení pro léčbu závislosti VFN v Praze Petr Popov.

Síť ambulancí pro alkoholiky se zcela rozpadla po roce 1989, úplně chybí třeba v Olomouci nebo na Mostecku. Lékaři už proto sepsali návrh koncepce, která by měla speciální pracoviště znovu vrátit do hry. Ministerstvo zdravotnictví takové snahy podporuje, problém je ale s pojišťovnami, které zatím speciální ambulantní léčbu nehradí.