Začíná modernizace koridoru Benešov–Votice

Benešov – Správa železniční dopravní cesty oficiálně zahájila modernizaci trati z Benešova do Votic, která je součástí železničního koridoru z Prahy přes České Budějovice na česko-rakouské hranice. Během modernizace vznikne druhá kolej a především několik přeložek, takže vlaky potom budou moci v úseku jezdit až 160kilometrovou rychlostí, informovala SŽDC. Rekonstrukce se má dočkat také několik stanic a zastávek.

Mezi Benešovem a Voticemi dělníci zcela zrekonstruují stávající kolejiště v místech, kde povede trať po stávající trase a zmodernizují zabezpečovací zařízení. „Podstatou této modernizace je zdvojkolejnění stávajícího jednokolejného úseku trati spolu s výstavbou tunelů, čímž dojde k podstatnému zkrácení délky trati, zvýšení propustnosti a navýšení rychlosti projíždějících souprav. V železničních stanicích vyrostou nová nástupiště s mimoúrovňovým přístupem s přístřešky a moderním informačním systémem,“ shrnul generální ředitel SŽDC Jan Komárek.

Stavba významně zasáhla také do života okolních obcí. Desítky těžkých aut s odtěženou zeminou jezdí denně i Voticemi. „Je to obrovský objem hornin, které se převážejí, a bohužel všechno se týká našeho města. Takže teď máme všude bahno, až nebude bahno, tak se bude všude prášit… A máme to na tři roky. Záleží také na firmách a investorovi, jak se k tomu postaví. Pokud budou oni rozumní, budeme i my vstřícní. Nechceme toho zneužívat, ale nemůžeme nechat město zpustošit,“ uvedl votický místostarosta Tomáš Válek.

Nové dvoukolejné tunely vzniknou u Votic, Olbramovic, Zahradnic a hned dva u Tomic. Nejdelší z nich bude zahradnický tunel, který má měřit přes kilometr. V místech, kde trať vede kolem obydlených míst, vzniknou neoblíbené protihlukové stěny. Zásadně během prací změní podobu dnešní výhybna Tomice a nádraží v Bystřici u Benešova. Místo nich vzniknou zastávky s novými moderními nástupišti.

Trať mezi Benešovem a Voticemi vznikla na počátku 70. let 19. století jako součást trati z Gmündu přes Veselí nad Lužnicí do Prahy. Postavila ji společnost Dráhy císaře Františka Josefa jako odbočnou větev své hlavní trasy z Vídně přes České Budějovice a Plzeň do Chebu.