Školy se mají více otevřít handicapovaným dětem

Praha - Vláda schválila národní akční plán na otevření škol zdravotně a sociálně handicapovaným dětem. Do běžných škol by se mělo dostat i víc malých Romů. Za jejich příliš vysoký počet ve zvláštních školách je totiž Česko dlouhodobě kritizováno. Školy by se měly snažit vyhovět speciálním potřebám těchto dětí a předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Podle ministryně je třeba se zajímat i o situaci v mateřských, základních i na vysokých školách. Akční plán obsahuje úkoly pro letošní rok, ale i příští a rok 2012.

„Naším přáním a cílem je maximum dětí, které mohou navštěvovat běžnou školu, do této školy zařadit,“ uvedla ministryně školství Miroslava Kopicová. V současnosti je podle ní přibližně pět procent dětí, které přicházejí do školy a potřebují speciální péči: „Na úrovni regionálního školství, to znamená základních a středních škol, máme vytvořený velmi dobře fungující systém speciálních škol, systém praktických škol.“ Ty podle ní navštěvují přibližně tři procenta z oněch pěti procent dětí s potřebou speciální péče. „Dvě procenta se vzdělávají v normálním vzdělávacím proudu,“ dodala.

Poslední ročník školky by mohl být povinný

Do předškolního vzdělávání by se mělo podle plánu zapojit více dětí. Zmíněna je i možnost, že bude poslední ročník školky povinný. I děti, kterým se rodiče moc nevěnují, se totiž po absolvování školky mnohem lépe zařadí do běžné školní třídy. Na základních školách by pak mělo přibýt asistentů pedagoga, kteří by se dětem se specifickými potřebami víc věnovali. Ministerstvo chce nově nastavit i systém, který by jasně definoval, na jaké pomůcky a podporu má dítě v souvislosti se stupněm jeho postižení právo. Učitelé by se také měli více vzdělávat, aby zvládli náročnou práci s rozmanitým kolektivem.

Speciální školy, kde studuje většina znevýhodněných dětí, by se měly buď zaměřit na práci s velmi těžce postiženými dětmi, které se nemohou začlenit do hlavního vzdělávacího proudu, nebo se postupně proměňovat na konzultační a didaktická pracoviště.


Ministerstvo školství plánem reaguje na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z roku 2007. Podle něj Česko porušilo právo na vzdělání u 18 romských dětí tím, že je neoprávněně zařadilo do zvláštních škol. Na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání rozdělili úředníci v uplynulých dvou letech miliardu korun z evropských fondů. Na tyto účely budou moci školy čerpat peníze i v příštích letech.
Ministerstvo školství
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24