MPSV vyslyšelo ombudsmana, změní posuzování příspěvků na péči

Brno - Posudková komise ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) bude v odvolacích řízeních posuzovat žádosti o příspěvek na péči podle aktuálního zdravotního stavu žadatele, a ne podle stavu, v jakém byl v době podání žádosti. Řízení totiž mnohdy trvá déle, než stanovuje zákon, často i více než rok. Během té doby se zdravotní stav žadatele často zhorší, dostane ale nižší příspěvek, než na jaký by měl podle svého aktuálního stavu nárok. Dnes to řekla zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová.

„Na základě stanoviska zástupkyně ochránce v konkrétních případech přistoupilo MPSV na změnu praxe a přislíbilo provádět nová posouzení v odvolacích řízeních k aktuálnímu datu,“ uvedla Seitlová. Nová právní úprava týkající se příspěvků na péči byla přijata v roce 2007. Od tohoto roku stížností k ochránci lidských práv přibývá. Zcela jednoznačně mezi nimi převládají stížnosti na průtahy v řízení a na problémy související s posuzováním stupně závislosti na péči.

Jitka Seitlová:

„Ministerstvu se sice od roku 2008 podařilo počet nevyřízených žádostí výrazně snížit, přesto se práce posudkových komisí stále dostává do alarmujících průtahů.“

Video Brífink Jitky Seitlové
video

Brífink Jitky Seitlové

Brífink Jitky Seitlové

tk 15:15, 16.03.2010

Marián Hošek a Karel Kosina ve Studiu ČT24

Podle informací z MPSV evidovaly posudkové komise ministerstva k 31. květnu loňského roku celkem 2 482 případů, které nebyly projednány ve lhůtě. Podle Seitlové nejsou výjimkou ani případy, kdy dotyčný kvůli zhoršenému stavu v době odvolacího řízení o žádosti zemře. Jestli posudková komise MPSV v odvolacím řízení posuzuje zdravotní stav žadatele, nemůže se zabývat pouze zdravotním stavem k okamžiku vydání původního verdiktu, ale přihlížet i k novým lékařským nálezům a aktuálnímu zdravotnímu stavu. „Opačný postup by žadatele poškozoval, neboť v průběhu řízení nemůže podat novou žádost,“ dodala Seitlová.

Nejzávažnějším nedostatkem současného systému je podle ní bodový systém hodnocení, podle něhož se výše příspěvku vypočítává. Systém prý nevyhodnocuje správně potřebu lidí, zejména u duševních nemocí a u poruch metabolismu. Druhý problém, který se objevuje po celé tři roky od nové zákonné úpravy, je roztříštěnost rozhodování. O to se dělí sociální odbory měst, obcí nebo krajů a posudkové komise MPSV v odvolacím řízení.

MPSV sladí hodnocení sociálních pracovníků a lékařů

Náměstek ministra práce a sociálních věcí Marián Hošek (KDU-ČSL) potvrdil, že ministerstvo zkrátí lhůtu vyřizování žádostí, a dodal, že se pokusí zkoordinovat posudky lékařů se sociálními pracovníky. „Sociálních pracovníků je 2 000, posudkových lékařů pět set. Snažíme se tedy, aby posuzování vzájemně sladili… Hodnocení sociálního pracovníka probíhá z jiného úhlu než hodnocení lékaře,“ uvedl Hošek ve Studiu ČT24.