Pořadatel dostihů je zodpovědný za smrt koně, rozhodl soud

Pardubice - Dostihový spolek Pardubice je zodpovědný za vážné zranění a následnou smrt klisny Inkasentky během dostihů v květnu 2008. Rozhodla o tom dnes v takzvaném mezitímním rozsudku pobočka krajského soudu v Pardubicích. Majitel koně Hubert Žďárský se žalobou domáhá náhrady škody 760 000 korun. O konečné výši odškodnění bude soud rozhodovat v dalším jednání. Dostihový spolek zodpovědnost odmítá a hodlá se odvolat.

„Nárok žalobce je co do základu důvodný. Bylo prokázáno, že žalovaný při dostihu jako pořadatel porušil svou povinnost, kterou mu ukládá zákon na ochranu zvířat proti týrání,“ uvedla soudkyně Miroslava Fuksová. Komise, která před zahájením sezony a každým dostihem kontroluje dráhu, podle ní není za neštěstí odpovědná na rozdíl od pořadatele dostihu.

Místopředseda představenstva Dostihového spolku Jiří Kunát se obává, že dnešní rozhodnutí bude precedentní, obdobným žalobám budou čelit i další závodiště a ve výsledku by mohl být ohrožen celý dostihový sport. „Řídíme se stanovami, svodovým řádem a dostihovým řádem Jockey klubu a předpokládáme, že jsou v souladu s českou legislativou. Dostihová komise přebírá dráhu a potvrzuje splnění všech podmínek. Jaké další komise by se ještě měly vyjadřovat ke stavu dráhy, aby jejich výroky měly vážnost?“ řekl Kunát.

Video Reportáž Michala Klokočníka
video

Reportáž Michala Klokočníka

Inkasentka při dostihu ztratila jezdce a při pobíhání po závodišti narazila mimo trasu dostihu do zábradlí na mostku. Způsobila si hlubokou tržnou ránu, navíc si utrhla kyčelní kloub a musela být utracena. Zábradlí, o které se kůň zranil, poté pracovníci hipodromu zahnuli tak, aby další podobné smrti předešli. Ivo Strauss z Krajské veterinární správy dodal, že se po neštěstí ještě zvýšila intenzita kotrol na závodišti.

Dnes vyslechnutí svědci - zaměstnanci a spolupracovníci závodiště i pracovník veterinárního dozoru - se shodli na tom, že smrt klisny je velkým neštěstím, ale že ji nemohl nikdo předvídat, i když se podobné věci stávají. „Překážky jsou prostě riziko,“ řekla trenérka Martina Jelínková-Růžičková. Majitel koně po verdiktu soudu uvedl, že je pro něj zadostiučiněním a prý doufá, že to bude poučení i pro dostihový spolek.

Dostihové závodiště v Pardubicích
Dostihové závodiště v Pardubicích