Vlk: Bude nutné analyzovat přípravu kněží v sexuální morálce

Praha - Po skandálech pohlavního zneužívání dětí v církevních zařízeních bude podle kardinála Miloslava Vlka nutné znovu analyzovat přípravu kněží v oblasti sexuální morálky. Dosavadní pražský arcibiskup tak na svých webových stránkách zareagoval na aféry, které zaznívají ze zahraničí. Česku se skandály podobných rozměrů vyhnuly. Vlk uvedl, že se k němu za téměř 20 let jeho působení v čele pražské diecéze nedostala informace o žádném konkrétním doložitelném případu zneužití dítěte církevním představitelem.

„Takové činy znevěrohodňují církev a jsou zvláště zavrženíhodné. Jsou urážkou Boha a hlavně hrubým pošlapáním lidské důstojnosti bezbranných osob,“ napsal k případům kardinál. Vatikán v minulém týdnu několikrát přes křesťanská média vzkázal, že skandály nesouvisí s celibátem. Stejně smýšlí také Vlk: „Nejsem přesvědčen, že kořenem tohoto jednání kněží je celibát.“

Aféry sexuálního zneužívání by do přímé souvislosti s otázkou celibátu nedával ani katolický kněz Tomáš Halík. Míní ale, že představitelé církve by se ve spolupráci s teology, psychology a pedagogy měli zamyslet nad problémy křesťanské etiky a nad církevními pravidly v oblasti sexuálního života. Česká biskupská konference (ČBK) v minulosti podle Vlka překládala a rozšiřovala celocírkevní dokumenty k tomuto tématu. Konkrétní kauzy se ale nikdy na plénu ČBK neřešily.

Miloslav Vlk:

0„Sekularizace života a jednání lidí, nedostatek formace k oběti - to nějak dopadá i do kněžských řad. To však samozřejmě není omluva pro osoby zasvěcené Bohu… Jistě bude nutno znovu analyzovat formaci kněží v oblasti sexuální morálky.“

O desítkách i stovkách případů podezření na zneužívání se hovoří v Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Itálii, Německu a Švýcarsku. Hodně případů v zahraničí se týká období před 20 až 30 lety. V době, kdy ke zneužívání docházelo v církevních školách a institucích v západní Evropě, v Česku podobná zařízení v takové míře nefungovala. Vlk jako student žil v Českých Budějovicích v malém chlapeckém semináři, nikdy ale podle svých slov nezažil ani náznaky zneužívání, o takovém jednání neslyšel ani ve svém okolí.


Katoličtí kněží se na své povolání připravují v kněžských seminářích. Takzvaná formace kněží se děje na základě duchovních cvičení a duchovního vedení. Studenti kněžství se společně několikrát denně modlí a mají k dispozici zkušené kolegy, kteří jim pomáhají připravit se na duchovní praxi. Čím dál více se v katolických kruzích v ČR diskutuje o tom, že by formace kněží měla více dbát na psychologickou přípravu a také na otázky sexuality.