Aktivisté vítají výuku romštiny na základních školách

Praha - Romští aktivisté vítají krok ministerstva školství, které na základních školách plánuje vyučovat romštinu. Ve Studiu 6 ČT to uvedl romský aktivista Ivan Veselý. „Přední aktivisté to vnímají pozitivně,“ řekl. Vedle výuky romštiny jako volitelného předmětu by školy vzdělávaly i v romské kultuře a historii. Podle odborníků je zavedení romštiny do škol pozitivní i pro neromské děti. Budou se s Romy setkávat v lavicích, měly by znát i jejich původ, historii a jazyk. To by mělo pomoci zlepšit vnímání romské problematiky. Zavedení romštiny do škol vítají i organizace, které se touto problematikou zabývají.

„Volitelná romština je jednou z možných podpůrných či vedlejších cest. Důležitější ale je, aby se romské děti učily rády česky, aby věděly, že jde o jazyk většinové společnosti, která je přijímá a respektuje. A aby cítily, že jim tato společnost poskytne standardní míru bezpečí a dá rovnou šanci uspět,“ uvedl Jan Stejskal z koalice Společně do školy.

V blízké době by měla ve vybraných školách odstartovat pilotní zkouška materiálů a podkladů pro výuku romského jazyka. Podklady a materiály byly z angličtiny přeloženy do českého jazyka, severocentrálního romského jazyka a do olašské romštiny. Dostat se mají také na vysoké školy k budoucím učitelům.

Video Ivan Veselý a Jan Stejskal ve Studiu 6
video

Ivan Veselý a Jan Stejskal ve Studiu 6

Romské děti mají větší problémy s češtinou než s matematikou

Cílem ministerstva je dále dostat do základních škol více romských dětí, které jsou nyní automaticky posílány do bývalých zvláštních škol, jež však mají sloužit výhradně dětem s lehkým mentálním postižením. Pokud budou děti docházet do běžných škol, chce ministerstvo, aby se v nich dozvídaly i o své kultuře a jazyku.

Romské děti mají po příchodu do školek a škol často mnohem větší problémy s českým jazykem než například s matematikou. V jejich rodinách se často mluví pouze romsky nebo „smícháním“ romštiny a češtiny. Proto by učitelé měli umět alespoň základy romštiny, aby mohli těmto dětem lépe porozumět a provést je vzdělávacím systémem.

„Když do školy přijde například německé dítě, věnují mu všichni téměř nadstandardní péči. U romských dětí se ale nic takového neděje, přitom ani ony často úplně nerozumí,“ upozorňuje Ondřej Klípa z Rady vlády pro národnostní menšiny.

Romský festival
Zdroj: Wikipedia.org
Autor: Jialiang Gao