Paroubek chce jako premiér řešit vztahy USA a EU

Praha – Předseda ČSSD Jiří Paroubek dnes na mezinárodní konferenci věnované tématu Evropské unie, Spojených států amerických a krize globálního vládnutí předeslal, že pokud se stane po červnových volbách předsedou vlády, navrhne unii vytvoření souhrnného dokumentu o vztazích se Spojenými státy. Dokument by měl vyjasnit partnerství mezi EU a USA a zároveň poskytnout východisko při koordinaci řešení klíčových témat současné světové politiky.

Navrženou skupinu by tvořili zástupci Evropské rady, Evropské komise i Evropského parlamentu. Paroubek nechce dnes podle svých slov předjímat, jak by takový dokument měl konkrétně vypadat, ale v hlavních rysech by se měl zabývat obsahovými a institucionálními otázkami. Paroubek zdůraznil, že EU má své vlastní k Afghánistánu, Iráku, Rusku, Číně či Iránu apod. Dokument by měl zohlednit zaměření na tyto světové oblasti a témata jako třeba terorismus nebo lidská práva, ekologii ve světle výsledků a výhledů EU v součinnosti s USA.

Jiří Paroubek:

„Sociální demokracie vnímá transatlantickou vazbu vícerozměrně, v její alianční, unijní i bilaterální podobě. Komplex vztahů Evropské unie se Spojenými státy nabývá v transatlantickém prostoru na významu… Obamova zahraničněpolitická vize otevírá prostor pro novou kvalitu vztahů mezi EU a USA… Globalizace vysouvá do popředí nové mocnosti na východě i na jihu. USA pod vedením prezidenta Obamy jdou cestou… formování partnerství s těmito novými vlivnými hráči, v němž jsou Spojené státy pro tyto země nezastupitelným partnerem.“

Video Jiří Paroubek na konferenci o EU a USA
video

Jiří Paroubek na konferenci o EU a USA

Paroubek uvedl, že česká veřejnost a především sociální demokraté se staví odmítavě k misi české armády v Afghánistánu a přejí si odchod českých vojáků z této země. „Nicméně pokud jde o setrvání základního kontingentu, tak to je věc, kterou podporujeme,“ dodal Paroubek.