Nejvyšší správní soud zřídil senáty, které budou řešit kárné žaloby exekutorů

Brno - U Nejvyššího správního soudu vznikly dva nové senáty, které budou rozhodovat o kárných žalobách na soudní exekutory. Senáty už mají na stole čtyři případy, kterými se začnou ihned zabývat. Dalších 67 kauz, které mají počátek před poslední novelou zákona, si však na projednání ještě počká. NSS totiž nedávno napadl starší zákonnou úpravu u Ústavního soudu, který o návrhu dosud nerozhodl.

Předsedkyněmi dvou nových senátů jsou Marie Turková a Lenka Matyášová. Každý senát kromě předsedy tvoří ještě jeden soudce Nejvyššího soudu, dva soudní exekutoři, jeden advokát a jeden přísedící navržený děkanem právnické fakulty. Nejvyšší správní soud před časem převzal také kárná řízení se soudci a státními zástupci.

Situace ohledně kárných žalob na exekutory je v současnosti mimořádně složitá. V minulosti řešila chyby exekutorů kárná komise Exekutorské komory ČR. Exekuční řád však loni změnily dvě novely. Po první novele převzal případy NSS, konkrétně jeho kárné senáty pro soudce a stání zástupce. Když se však NSS začal blíže zabývat novelou, objevil údajnou chybu. Tvrdí, že při novelizaci nebyly splněny podmínky pro použití zrychlené legislativní procedury.

Důvodová zpráva, která opravňovala schválení novely v prvním čtení, obsahovala pouze informace o nutnosti spustit centrální evidenci exekucí. O důvodech pro rychlou novelu kárných řízení se v ní nehovořilo. Proto se NSS obrátil na Ústavní soud. Exekuční řád byl vloni novelizován dvakrát, výhrady NSS směřují k první z novel, podle které se řídí celkem 67 neskončených kárných řízení.

Na základě druhé z novel vznikly oba zvláštní senáty s předsedkyněmi Turkovou a Matyášovou. Staršími kauzami, zahájenými před 1. listopadem 2009, se však zabývat nemohou. Mezi pozastavenými kárnými řízeními s exekutory je podle dostupných informací také případ prezidentky Exekutorské komory Jany Tvrdkové. Kárnou žalobu na ni podalo ministerstvo spravedlnosti kvůli profesnímu pochybení.

U Nejvyššího správního soudu se nedávno zastavilo i projednávání části kárných žalob na soudce a státní zástupce. Jeden ze senátů se také obrátil na Ústavní soud. Problém v tomto případě spočívá v jednostupňovosti nových kárných řízení u NSS. Dříve byla řízení dvojstupňová, což dávalo soudcům a státním zástupcům lepší možnost obrany.

Exekuční pracovníci
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24