Vláda bude jednat o integraci cizinců nebo o teroristických hrozbách

Praha – Vláda dnes bude jednat o strategii boje proti terorismu. Dokument navazuje na Národní akční plán boje s terorismem. Jeho cílem je zlepšit připravenost země na případný teroristický útok nejenom u nás, ale i ve světě. Kabinet Jana Fischera mimo jiné probere i to, jak se v Česku integrují cizinci. Zprávu přednese ministr vnitra Martin Pecina. Vláda také rozdělí 1,5 miliardy korun na letošní strategické investice velkých nemocnic a další peníze zřejmě přidá i chovatelům krav.

Nová strategie boje proti terorismu by měl potvrdit, že Česká republika je schopná dostát závazkům, které vyplývají z členství v Evropské unii nebo v Severoatlantické alianci.

Plán boje proti terorismu obsahuje konkrétní kroky na posílení bezpečnosti civilního letectví, dopravy, nebo Integrovaného záchranného systému. „Uvědomme si, že hrozby jsou reálné. Je reálný mezinárodní terorismus, je reálná špionáž, k tomu patří i realita kontrašpionáže. Vzkaz politikům: uvědomte si, že toto je dennodenní realita,“ uvedl ministr obrany Martin Barták. Kabinet plán pravidelně připravuje od útoků na Spojené státy v září v roce 2001. Od té doby je přehled protiteroristických opatření součástí Akčního plánu Rady Evropské unie.

Video Strategie v boji proti terorismu
video

Strategie v boji proti terorismu

Strategie v boji proti terorismu

S6, 22.03.2010

Vláda bude jednat o integraci cizinců

Cíl vlády: nekonfliktní vztahy cizinců s většinovou společností

Plánem ministerstva pro následující roky je především předcházet problémům, které by mohly nastat v uzavřených komunitách. „Cílem politiky integrace cizinců bude zejména podpora nekonfliktních vztahů cizinců a majoritní společnosti a integrace zaměřená na děti a mládež z řad migrantů,“ řekl ministr vnitra Martin Pecina.

Ministr Pecina zdůrazňuje, že pro cizince je důležitá znalost češtiny, orientace ve společnosti a ekonomická soběstačnost. „Pro letošní rok ministerstvo vyčlenilo na integraci lidí z ciziny 25 milionů korun. Mezi hlavní nástroje integrační politiky patří vytváření sítě integračních center a monitoring postavení cizinců,“ prohlásil Pecina. Program se zaměřuje na přistěhovalce z třetích zemí. Do cílové skupiny tedy nepatří občané členských států Evropské unie, ani žadatelé o mezinárodní ochranu.

Ministři dnes mají také rozhodnout o výběru dodavatele softwaru pro výplatu sociálních dávek, posoudí výši příspěvku a podobě podpory pro pořadatele globální konference Mezinárodní federace pro stárnutí, která by se v Praze měla konat za dva roky. Na programu má kabinet také návrh novely nařízení o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek.

Martin Pecina
Martin Pecina