Další plagiátorská aféra: Děkan Masarykovy univerzity rezignoval

Brno - Děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Martin Svoboda rezignoval kvůli údajnému opisování z německé odborné práce. Případ projedná zvláštní komise, kterou sestaví rektor. Svoboda dnes uvedl, že svou obhajobu přednese až před komisí. Prý se ale dokáže obhájit. Rektor Petr Fiala se ovšem domnívá, že došlo k pochybení, které není slučitelné s funkcí děkana – nechce prý ale předjímat rozhodnutí komise. Fakultu prozatím povede proděkan pro studium Martin Kvizda.

Petr Fiala prý nejprve osobně požádal Svobodu o vysvětlení, bývalý děkan ho však nepřesvědčil. Uvedl prý, že na německé knize spolupracoval a kolegové ho jen neuvedli v tiráži. Před komisí tak musí Svoboda podle rektora obhájit svou odbornou kompetenci a profesní etiku. Děkanovu rezignaci přivítali jak studenti, tak předseda celouniverzitního akademického senátu Filip Křepelka.

Obvinění z plagiátorství zaznělo v pondělí na zasedání fakultního akademického senátu. Na událost upozornil studentský portál Lemur-mu.cz. Podle člena senátu Zdeňka Ručky jsou Svobodova díla Jak investovat aneb Anatomie burzovních lží a Jak ovládnout finanční trhy téměř doslovným překladem z německého originálu Generation Zertifikate - Die Emanzipation der Geldanlage od autorů Christiana Röhla a Wernera Heussingera.   

Video Reportáž Barbory Telferové
video

Reportáž Barbory Telferové

Sám Svoboda se k aféře vyjadřovat nechtěl: „Já jsem se ty věci dozvěděl včera v poledne, dneska další upřesnění, takže počkejme si na výsledek vyšetřovací komise a pak se k tomu vyjádřím,“ uvedl pro ČT. Ručka uvedl, že Svobodova rezignace je dokladem dobrého fungování akademické samosprávy. Sám prý nemá sebemenší pochyby, že Svoboda knihy opsal. „Je to otrocký překlad,“ řekl novinářům. 

Knihy údajně mají nejen stejné názvy kapitol, ale i shodný či téměř podobný obsah. Německá kniha vyšla v roce 2004 a je v ní obsaženo poděkování Svobodovi. Děkanova díla pocházejí z roku 2005 a kniha Röhla a Heussingera chybí v seznamu použité literatury. Svoboda ale tvrdí, že je spoluautorem německé knihy.   

Svoboda byl v čele fakulty od roku 2008 a je docentem na katedře financí. V odborné práci se věnuje například finančním trhům, osobním financím, cenným papírům a investování. V oficiálním seznamu publikovaných článků, monografií a dalších textů má několik stovek položek.