Fischer ocenil Vlkovo dvacetileté působení plaketou

Praha - Premiér Jan Fischer dnes udělil kardinálu Miloslavu Vlkovi čestnou plaketu předsedy vlády. „Je to výraz ocenění vašeho působení v čele katolické církve v této zemi, ocenění kultivace vztahů mezi církví a státem a také ocenění za zvýšení všeobecně kultury v této zemi,“ řekl Fischer Vlkovi. Premiér se dnes sejde i s Vlkovým nástupcem Dominikem Dukou.

Kardinál poznamenal, že v závěru jeho téměř dvacetiletého působení v čele pražské diecéze je toto gesto od předsedy vlády milé. „Přijímám to z vaší ruky jako od premiéra, kterého si vážím.“ uvedl. Fischer zase ocenil, že v roli předsedy vlády měl s Vlkem řadu příležitostí mluvit, přičemž tyto rozhovory považuje za užitečné nejen pro sebe jako pro premiéra, ale i pro sebe jako soukromou osobu. Ani premiér neodešel ze setkání ve Strakově akademii bez dárku, dostal plaketu a autobiografickou Vlkovu knihu.

Po přijetí Vlka dnes Fischera ještě čeká schůzka s jeho nástupcem Dominikem Dukou. Dosavadní královéhradecký biskup se úřadu ujme po Velikonocích v sobotu 10. dubna při slavnostní bohoslužbě v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Papež Benedikt XVI. Dominika Duku v únoru jmenoval v pořadí již 36. pražským arcibiskupem. Současně papež přijal papež rezignaci kardinála Vlka. Vlk se úřadu pražského arcibiskupa ujal 1. června 1991.

Duku jako pražského arcibiskupa a jednoho z čelních představitelů katolické církve v ČR čeká v budoucnosti s vládou jednání o některých sporech. Česká republika stále nemá dořešenou otázku majetkového vyrovnání a vztahu církve a státu. Dokončena není ratifikace mezinárodní smlouvy Česka a Vatikánu a uzavřen není ani spor o vlastnictví katedrály svatého Víta.